LINKEDIN

Theraplay® is a registered service mark of The Theraplay Institute

1840 Oak Ave.,  Suite 320,  Evanston, IL 60201, USA. www.theraplay.org

 

GROEPSTHERAPLAY  TRAININGWat is Groepstheraplay?

Groepstheraplay® is een cursus of training voor kinderen (met of zonder hun ouders) met sociaal-emotionele problemen. In een Theraplay Groep worden kinderen (en volwassenen) op een gestructureerde manier betrokken in leuke, sociale en interactie-bevorderende activiteiten. De basisprincipes van Theraplay Methode worden gehanteerd en zijn aangepast voor het gebruik in groepen. Kinderen worden binnen de groep uitgedaagd om aandacht voor elkaar te hebben, verzorgende spelletjes met elkaar en de begeleiders te doen. Dit versterkt bij elk kind het zelfvertrouwen en het gevoel ergens bij te horen. Het vergroot de mogelijkheden van het kind om zorgzaam te zijn naar zichzelf en naar anderen. Groepstheraplay kan in veel varianten worden ingezet: in het (speciaal) basisonderwijs, bij peuterspeelzalen, dagbehandelingscentra en zorginstellingen; als gezinsondersteuning en in ouder-kind groepen.

Voor wie is deze training?

  1. * universitair of HBO geschoolde jeugdhulpverleners die ook

werken met kinderen in groepen: psychologen, orthopedagogen,

speltherapeuten, groepswerkers, ambulant begeleiders, gezinsvoogden e.d.

  1. *leerkrachten, intern begeleiders, leidsters op dagopvang, dagbehandeling

en peuterspeelzalen. Vereiste is een minimaal een HBO opleidingsniveau.


Om deel te kunnen is het dus noodzakelijk om de Level 1 Theraplay & MIM

training te hebben gevolgd. Indien u uitsluitend met kinderen in een groep

werkt (en dus niet therapeutisch) is het mogelijk om het Sunshine Circles®

programma te gebruiken. U dient dan in ieder geval de workshop

Kennismaken met Theraplay te volgen. (meer info, klik button hiernaast)

Voor meer informatie over het Sunshine Circle programma kunt u aanvragen

via de mail


Datum:   27 september a.s.  van 9.30 tot 16.30 uur

Voor een ‘incompany’ Groepstheraplay training kunt u het beste contact op nemen

via de mail: info@theraplay.nl


Accreditatie:

Accreditatie is verleend door NVO/NIP  (13 punten voor K&J/OG herregistratie, 6,5 voor K&J/OG opleiding)

en door het SKJ opleidingstraject jeugdzorgwerkers voor 13 contacturen en 12 zelfstudie-uren).

Dit is de accreditatie indien u aanwezig bent tijdens beide dagen. Indien u slechts de 2e dag aanwezig bent, ontvangen u de helft van het aantal punten voor contacturen.


Literatuur:

Bij deze training ontvangt u een reader met werkbladen en artikelen. U hoeft geen extra boek aan te schaffen.


Bewijs van deelname:

U ontvangt een bewijs van deelname van het Amerikaanse Theraplay Institute indien u minimaal 90% van de tijd aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg heeft afgerond. De training wordt onder licentie van het Amerikaanse instituut gegeven.