Linkedin   Facebook   Nieuwsbrief    Locatie Amersfoort   Locatie Algarve    Shop

DE THERAPLAY PRAKTIJK

Opgroeien met plezier

Behandeling voor ouder èn kind

Theraplay behandelingen sluiten aan bij de behoeften van uw kind èn uw wensen en mogelijkheden. Ons behandelaanbod richt zich daarbij op de relatie tussen ouders/opvoeders en kind(eren). Dat is de kern van Theraplay.

Indien dat nodig is, combineren we de Theraplay methode met andere vormen van behandeling, zoals traumabehandeling of DDP.  We richten ons op uw hulpvraag en bespreken samen met u welke mogelijkheden wij hebben. Er is dus altijd sprake van maatwerk en overleg. Indien wij als therapeut geen mogelijkheid hebben om te bieden wat u nodig heeft, helpen wij u zoeken naar een therapeut of instantie die dat wel kan bieden.

  1. -Kortdurende Ouder-kind Consultatie

Een serie van 5-7 sessies, waarin ouders ondersteund worden in de verbetering van de relatie met hun kind. Deze serie bestaat uit een kennismakingsgesprek, observaties van U en uw kind terwijl u gezamenlijke opdrachten uitvoert, een overleg over de bevindingen en uitgebreide adviezen om thuis mee aan de slag te gaan. Na 4-6 weken vindt follow-up gesprek plaats.


  1. -Wekelijkse Theraplay-sessies

Dit is de meest gangbare vorm. Na een kennismakingsgesprek met ouders / verzorgers en een of meerdere observaties waarbij u samen met uw kind opdrachten uitvoert (de MIM), volgt een overleg tussen u en de therapeut, waarin een voorstel wordt gedaan voor eventuele behandeling. Een of beide ouders komen daarna wekelijks met het kind voor een Theraplay sessie. Tussendoor worden afspraken ingepland (zonder het kind) om de voortgang te bespreken. Gemiddeld bestaat een behandeling uit 9-15 Theraplay sessies. Indien er sprake is van complexe problematiek, zoals vaker het geval is bij pleeg- en adoptiekinderen kan de behandeling langer duren. Na afronding van de behandeling vindt een follow-up gesprek plaats (3-6 maanden later) om na te gaan of het behaalde resultaat vastgehouden kan worden.


  1. -Intensieve Theraplay Behandeling

In Amersfoort (en in de Algarve) bieden we een kortdurende, intensieve behandelvorm aan, die erop gericht

is om gezinnen snel op weg te helpen. De behandeling bestaat uit intensieve blokken van 3 tot 5 afspraken

per dag. Het doel is om snel een beeld te krijgen van de aard van de (interactie) problemen tussen ouder en kind en het gezin vervolgens op weg te helpen naar een andere manier van omgaan met elkaar. Deze vorm

van Theraplay is bijzonder geschikt voor gezinnen die verder van de praktijk wonen of waarvoor het vrij regelen voor de wekelijkse behandeling een bezwaar is. Deze manier van werken kan in overleg in de vakantieperiodes worden toegepast, zodat het kind niet van school hoeft te verzuimen.


  1. -Oudertraining:  Hechting & Trauma bij pleeg- en adoptie kinderen. ( 4 dagdelen + intakegesprek)

Speciaal voor pleeg- en adoptie ouders of voor diegenen die van plan zijn pleegouder of adoptie ouder te worden is deze training ontwikkeld. Er wordt o.a. aandacht besteed aan de impact die een adoptie of uithuisplaatsing en alles wat daaraan voorafgaat heeft op het basisvertrouwen van het kind in anderen.

Tijdens de training worden theorie, het delen van eigen ervaren van deelnemers en praktische oefeningen en tips afgewisseld.


  1. -Nurture and Play voor zwangere vrouwen en moeders met hun baby

De relatie met je kind start al voor de geboorte. In 4-6 bijeenkomsten tijdens de zwangerschap en nogmaals 4-6 bijeenkomsten als de baby 3-6 maanden oud is, bereiden we je voor en en helpen we je om je moederschap vorm te geven. Of het nu gaat om je eerste kindje of een volgende baby, de veranderingen die de komst van dit kindje in je leven zal brengen zijn spannend, leuk en soms beangstigend tegelijk. Uit heel veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een liefdevolle ouder-kind relatie van essentieel belang is voor een goede ontwikkeling van je kind. De bijeenkomsten bieden een plek om stil te staan bij het nieuwe leven, steun te ervaren bij je eventuele twijfels en angsten en vooral om te leren (nog meer) te genieten van de ineractie met je baby. De begeleiding kan zowel individueel als in een (kleine) groep plaatsvinden.


Meer weten over de behandelingen?  Neem contact op!                THERAPLAY®                                        DE THERAPLAY ACADEMIE                                         CONTACT:                                    LOCATIE

    is a registered servicemark of                                     is een CRKBO                                                    info@theraplay.nl                     Arabische Zee 18   3825 WG Amersfoort                             

The Theraplay®Institute in Evanston (USA)             geregistreerde instelling                                          www.detheraplayacademie.nl

www.theraplay.org   www.theraplay.nl                 en is daarom niet BTW plichtig                                                                                               Algemene Voorwaarden       

    Home    wat is Theraplay®     wie zijn wij    losse trainingen     opleidingen      behandelingen      contact     The Theraplay®Institute