Linkedin   Facebook   Nieuwsbrief    Locatie Amersfoort   Locatie Algarve    Shop

THERAPLAY®

is a registered service mark of

The Theraplay Institute 

Evanston, IL 60201, USA.

www.theraplay.org

DE THERAPLAY ACADEMIE

Opgroeien met plezier

DE THERAPLAY ACADEMIE     is een CRKBO

geregistreerde Instelling 

(zie logo hiernaast )   

   info@theraplay.nl                     Arabische Zee 18   3825 WG Amersfoort

   www.detheraplayacademie.nl

   06-53277611 (Bettie Sleeuw)       Algemene Voorwaarden    

OPLEIDINGEN


Theraplay kan op veel manieren en op verschillende niveaus van intensiteit worden ingezet.

Veel hulpverleners gebruiken elementen van de Theraplay methode nadat zij de 4 daagse basistraining (Level 1 Theraplay & MIM) hebben gevolgd. Als je Theraplay als interventie wilt toepassen, is een meer uitgebreide opleiding aan te bevelen, waarbij je na het theoretische deel ook een praktisch deel met supervisie doorloopt. 


De Theraplay Academie werkt volgens de richtlijnen van het Amerikaanse Theraplay®Institute en biedt 2 niveaus van opleiding aan, waarbij de vooropleiding van de hulpverlener leidend is voor de intensiteit en de doelen van de interventie.

Eigen Opleiding / Ervaring: 

 1. -minimaal een relevante Universitaire opleiding (psychologie, orthopedagogiek, geneeskunde) of een Post-HBO therapeutische opleiding (speltherapie, systeemtherapie e.d.), 

 2. -werkzaam met kinderen en hun ouders.

 3. -aangesloten bij eigen beroepsvereniging en BIG-, SKJ-, FVB- of NVRG- geregistreerd.

 4. -opleiding tot Theraplay®Coach afgerond.


Duur van de opleiding:

 1. -1-2 jaar, nadat de opleiding tot Theraplay®Coach is afgerond.


Onderdelen:

1. Training:  Level 2 Theraplay®& MIM training (3 dagen)

 1. 2.Behandelervaring met tenminste 5 clienten onder supervisie,  minimaal 80 sessies (totale werkervaring tot Practitioner bevat dus

   tenminste 120 sessies en 7 clienten)

 1. -Minimaal *10 individuele supervisies en 2 groepssupervisies (in totaal dus

 2. -Bijwonen van minimaal 2 terugkomdagen

 3. -Tussentijdse en Eindevaluatie met eigen supervisor

 4. -Mid-Term en Final Exam: inbrengen van een casus bij een Amerikaanse supervisor/examinator

 5. -Motivatiebrief bij de start en casusbeschrijving bij de afronding

 6. *De deelnemer moet in staat zijn een Theraplay behandeling zelfstandig uit te voeren op een gevorderd niveau. Dit wordt getoetst door The Theraplay Institute. De supervisor overlegt met de supervisant of hij verwacht dat het Mid Term en Final exam gehaald zullen worden. Het merendeel van de deelnemers heeft voldoende aan het genoemde aantal supervisies.


Kosten:  vanaf € 3150,-

(excl. opleiding tot Theraplay Coach)

Bij gelijktijdige inschrijving Training en Practicum, ontvangt u € 50,- korting. Betaling in termijnen is na overleg mogelijk.

* Level 2 Training: € 900,- in Amersfoort, € 1150,- in de Algarve.

* Intermediate en Final Practicum: € 2200,-, inclusief € 400,- examengeld.

 1. *Vermelding op de website: www.theraplay.nl voor 2 jaar (2 x 50,-)

 2. *€ 25,- korting op MIM-NL Box

 3. *€ 25,- korting op andere trainingen van De Theraplay Academie. 

* Certificaat van The Theraplay®Insitute bij afronding.

Losse extra supervisie (indien nodig): € 85,-

Betaling in termijnen is na overleg mogelijk.


Net als bij de licentie voor Theraplay Coach is er een hercertificering na 3 jaar.

                            Theraplay®Practitioner

Eigen Opleiding / Ervaring: 

 1. -minimaal een relevante HBO-opleiding, gericht op kinderen en/of (jeugd)hulpverlening; HBO-J, PABO, SPH, MWD e.d.

 2. -werkzaam met kinderen en hun ouders, zodat ervaring opgedaan kan worden met Theraplay behandelingen.

 3. -geregistreerd als SKJ-jeugdhulpverlener of vergelijkbare registratie.


Duur van de opleiding:

 1. -1jaar


Onderdelen:

 1. 1.Training:   Level 1 Theraplay® & MIM (4 dagen)

 2. 2.Foundational Practicum: Een leer-ervaringsperiode waarbij in 1 jaar tenminste 2 clienten behandeld worden volgens het Theraplay model (minimaal 40 sessies) en waarbij supervisie gevolgd wordt:

- Minimaal* 4 individuele supervisies en 2 groepssupervisies

- Bijwonen van tenminste 2 terugkomdagen

- Casusbeschrijiving als eindopdracht

- Eindevaluatie

 1. *De deelnemer moet in staat zijn een Theraplay behandeling uit te kunnen voeren op een basisniveau. De eisen hiervoor zijn beschreven door The Theraplay®Institute. Het merendeel van de deelnemers heeft voldoende aan het genoemde aantal supervisies.


Kosten:  vanaf € 2175,-

Dit totaalbedrag hangt af van de locatiekeuze, het totale pakket bestaat uit de volgende onderdelen

* Level1Training: € 1100,- in Amersfoort, € 1375,- in de Algarve.

 1. *Foundational Practicum: € 1100,- (€ 25,- bij gelijktijdige aanmelding Level 1 en Foundational Practicum)

 2. *Opfrisdag: (indien langer dan 1 jaar geleden level 1 gevolgd): € 100,-

* Vermelding op de website: www.theraplay.nl voor 1 jaar (€ 50,-)

 1. *€ 25,- korting op MIM-NL Box

 2. *€ 25,- korting op andere trainingen van de De Theraplay Academie. 

* Certificaat van The Theraplay®Insitute bij afronding.

Losse extra supervisie (indien nodig): € 85,-

Betaling in termijnen is na overleg mogelijk.


Bijhouden van je certificering:

De licentie voor Theraplay®Coach wordt afgegeven door The Theraplay Institute in Evanston. Om de licentie te behouden dient u zich 1 x per 3 jaar opnieuw te certificeren. 


                            Theraplay®Coach

    Home    wat is Theraplay®     wie zijn wij    losse trainingen     opleidingen      behandelingen      contact     The Theraplay®Institute


Een Theraplay Coach biedt ondersteuning aan het gezin door ouder en kind op een speelse manier te begeleiden, met als doel hun onderlinge band te versterken. Door het positieve contact en het plezier dat zij met elkaar ervaren in de sessies, komen ze dichter bij elkaar: zowel fysiek als emotioneel.


Een Theraplay Practitioner biedt een therapeutische interventie aan het gezin, met als doel de onderlinge band te versterken, de sensitiviteit van de ouder (t.o.v. het kind) te vergroten en het vertrouwen van het kind in zichzelf en de volwassene te herstellen of te vergroten. Theraplay is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby en werkt aan het verbeteren van het beeld dat ouder en kind van zichzelf en van elkaar hebben (intern werkmodel).


De Theraplay Coach wordt over het algemeen ingeschakeld bij milde(re) ouder-kind problematiek, terwijl een Theraplay Practitioner ook bij meer complexe problematiek Theraplay kan inzetten om de ouder-kind relatie te verbeteren. Van zowel een Theraplay Coach als een Theraplay Practitioner wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden verrichten binnen hun eigen werkveld en beroepsethiek.


Hieronder vind je een overzicht van de twee opleidingen... om Practitioner te worden doorloop je eerst het opleidingstraject tot Coach. Voor meer gedetailleerde informatie kun je contact opnemen via info@theraplay.nl

Vragen?  Neem contact op via info@theraplay.nl