Linkedin   Facebook   Nieuwsbrief    Locatie Amersfoort   Locatie Algarve    Shop

THERAPLAY®

is a registered service mark of

The Theraplay Institute 

Evanston, IL 60201, USA.

www.theraplay.org

DE THERAPLAY PRAKTIJK

Opgroeien met plezier

DE THERAPLAY ACADEMIE     is een CRKBO

geregistreerde Instelling 

(zie logo hiernaast )   

   info@theraplay.nl                     Arabische Zee 18   3825 WG Amersfoort

   www.detheraplayacademie.nl

   06-53277611 (Bettie Sleeuw)       Algemene Voorwaarden    

Positieve ervaringen

WAT IS THERAPLAY

Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten.

De positieve ervaringen neem je mee naar huis; Niet als verplicht huiswerk, maar gewoon omdat het leuk is.  Dat is Theraplay… opgroeien met plezier… voor ouder en kind! Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd…een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.

Theraplay is gebaseerd op de natuurlijke interactiepatronen die in een gezonde ouder-kind relatie meestal als vanzelf ontstaan. Echter, niet bij alle kinderen en niet in alle ouder-kind relaties is dat het geval en daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Niet zozeer die redenen, maar vooral de huidige (gedrags)problemen zijn vaak de aanleiding om een Theraplay behandeling in te zetten.

Versterken van de onderlinge band

Gedeeld plezier

Uitgangspunt van Theraplay is, dat de ouder-kind relatie van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling. Theraplay helpt daarbij en richt zich op 4 essentiële kenmerken in de ouder-kind relatie:  Structuur, Betrokkenheid, Verzorging en Uitdaging. Omdat voor een kind spel het middel is om zich uiten, gevoelens te delen en contact te maken, wordt dit gebruikt om het onderlinge contact te verbeteren en meer invloed uit te kunnen oefenen op het gedrag van het kind.  Kenmerkend voor Theraplay is, dat de ouder volledig betrokken wordt bij de behandeling. Samen met ouder en kind probeert de therapeut te ontdekken wat er niet goed gaat in de ontwikkeling van het kind en hoe je als ouder daarbij ingezet kan worden om hierin verbetering te brengen. Wil je meer weten over Theraplay behandelingen, klik dan hier.

    Home    wat is Theraplay®     wie zijn wij    losse trainingen     opleidingen      behandelingen      contact     The Theraplay®Institute