Groepstheraplay (voor scholen, dagbehandeling etc.)

Groepstheraplay vs individuele Theraplay

Het idee om Groepstheraplay te ontwikkelen is afkomstig van leerkrachten die de waarde van individuele Theraplay herkenden en hiervan ook voordelen zagen voor groepen kinderen.Momenteel wordt Groepstheraplay op allerlei manieren ingezet:

  • Groepen met kinderen (grote of kleine groepjes)
  • Ouder-kind groepen
  • Senioren met depressie en/of dementie

Het is geen substituut voor de individuele Theraplay, het kan wel gecombineerd worden. Groepstheraplay biedt de kinderen en de begeleiders een ervaring van speelse, verzorgende interactie met elkaar.

Doel is om het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de deelnemers te verbeteren en om het vertrouwen in anderen te vergroten, via concrete, persoonlijke en positieve ervaringen. Daarnaast vergroot het de onderlinge betrokkenheid tussen de groepsleden. Er wordt tegemoetgekomen aan de authentieke behoefte van een kind om ergens bij te horen. Net als in individuele Theraplay zien we de behoefte aan structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging in verschillende variaties en combinaties. De activiteiten worden daar per groep op aangepast.

Voor scholen, dagbehandelingscentra, (naschoolse) dagopvang bieden wij een traject aan met Groepstheraplay, waarbij de leerkrachten en/of groepsleiders worden ondersteund in het opzetten van Groepstheraplay voor hun groep.

Werkwijze

Er wordt een aantal sessies afgesproken waarbij een Theraplay Practitioner naar de locatie komt waar de kinderen verblijven (Regio Amersfoort en Noord-West Veluwe). Dit aantal kan variëren van 9 tot 20 wekelijkse sessies van 45 minuten met de groep kinderen en hun begeleiders.

Voorafgaand aan de start van de sessies vinden er één of meerdere observaties van de groep plaats en krijgen de begeleiders van de groep een workshop over Groepstheraplay van 1 dagdeel. In deze workshop komt de Groepstheraplay benadering aan de orde en ook bespreken we in detail hoe de groep opgezet gaat worden.

De grootte van de groep en het aantal kinderen per begeleider is verschillend en wordt aan de hand van de observatie en in overleg met de begeleiders bepaald. Hoe complexer de problematiek, hoe kleiner de groep en het aantal kinderen per begeleider.

Doel van de sessies is om de kinderen en de begeleiders te laten wennen aan de Groepstheraplay.  Er wordt een programma op maat gemaakt, specifiek voor deze groep. De Theraplay Practitioner heeft bij aanvang de leiding,  de begeleiders zijn de co-leiders en nemen geleidelijk aan de leiding over.  Aan het eind van de serie sessies zullen de begeleiders dit zelfstandig voortzetten met hun groep. Nadat de begeleiders de groep zelfstandig draaien, volgen er nog een of meerdere follow-up gesprekken met de begeleiders.

De begeleiders kunnen op deze manier in de praktijk kennis maken met Groepstheraplay en kunnen dit inzetten in deze groep. Om echt zelf de Groepstheraplay te kunnen opzetten is het noodzakelijk voor begeleiders om een (2-daagse) training te volgen. (zie modules)

Het programma is goed te combineren met individuele Theraplay behandelingen, waarbij het gaat om het verbeteren van de ouder-kind interactie. Kinderen kunnen dus aan beide vormen van Theraplay deelnemen. Dit zal de individuele behandeling versterken.