Groepstheraplay, basistraining

Wat is Groepstheraplay?

Groepstheraplay® is groepstraining voor kinderen met sociaal-emotionele problemen. In een Theraplay Groep worden kinderen (en volwassenen) op een gestructureerde, manier betrokken bij leuke, sociale en interactie-bevorderende activiteiten. De basisprincipes van Theraplay worden gehanteerd. Kinderen worden binnen de groep uitgedaagd om aandacht voor elkaar te hebben, interactieve spelletjes met elkaar en de begeleiders te doen. Dit versterkt bij elk kind het zelfvertrouwen en het gevoel ergens bij te horen. Het vergroot de mogelijkheden van het kind om zorgzaam te zijn naar zichzelf en naar anderen. Groepstheraplay kan in veel varianten worden ingezet: in het (speciaal) basisonderwijs, bij peuterspeelzalen, dagbehandelingscentra en zorginstellingen, gezinstherapie en in ouder-kind groepen. Meer informatie is terug te vinden op de website: www.theraplay.nl

Voor wie:

De training is bestemd voor HBO en WO opgeleide jeugdhulpverleners die werken met groepen. Leerkrachten zijn ook welkom, maar kiezen na de training mogelijk voor een variant, Sunshine Circles, die speciaal ontwikkeld is voor het onderwijs.

Deelnemers die eerder een Level 1 Theraplay® & MIM training hebben gevolgd, kunnen instromen in de tweede dag van de training.

Het programma:

Dag 1: Deze dag is bedoeld als een grondige kennismaking met de Theraplay methode in al zijn facetten, om voldoende achtergrondinformatie te hebben voor de tweede dag, die geheel gewijd wordt aan Theraplay in groepen.

Oorspronkelijk werd Theraplay alleen als individuele therapie ingezet, maar sinds de jaren 80 van de vorige eeuw wordt de methodiek ook gebruikt om kinderen in een groep te behandelen. Tijdens deze eerste dag wordt het ontstaan, de theoretische achtergrond en inbedding in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hechting, ouder-kind interactie en sociale relaties gekoppeld aan videomateriaal van diverse Theraplay behandelingen (zowel individueel als in een groep)

Dag 2:  Na een interactieve introductie gaan we op zoek naar de verschillen tussen individuele Theraplay, Groepstheraplay en de Sunshine Circles (voor leerkrachten). We bekijken videofragmenten en bespreken de groepsafspraken. Belangrijk onderdeel is het creëren van een speelse en verzorgende sfeer en het bieden van een positieve structuur in de groep. We oefenen met het leiden van de groepsactiviteiten en het vormgeven aan die verzorgende sfeer.

Na de lunch hebben we het over de opbouw van een groepstraining en de progressie in een groep. We kijken naar verschillende groepssamenstellingen en de doelen voor deze groepen. We doen rollenspel met kinderen van verschillende leeftijden.

Aan het eind van de dag zal ik iets vertellen over het specifieke Sunshine Circle programma en de certificeringsmogelijkheden als Groepstheraplay-leider.

Kosten:

De Tweedaagse Basistraining: € 349,-

Aanvullend op Level 1 Theraplay & MIM training (alleen laatste dag) :  €249,-

Accreditatie:

Accreditatie is verleend door aangevraagd bij SKJ en NIP/NVO.

Inschrijven

De eerst volgende Groepstheraplay Training is op  18 en 27 september a.s.

Inschrijving kan via deze link