Inschrijving 1 jarige opleiding tot Theraplay Coach

Opleiding tot Theraplay Coach (1 jarige opleiding)

Combinatie van wat voorheen Level 1 Theraplay & MIM training en het Foundational Practicum was.
Voor welke opleiding wil je je inschrijven?
Naam
Adres
Naam werkgever of praktijk
Plaats waar je werkzaam bent
Vermeld hier je meest relevante vooropleiding
Vermeld hier de naam van de beroepsvereniging waarvan je lid bent en/of SKJ je registratie
Dit nummer is nodig voor de accreditatiepunten

Sectie-einde

Geef aan wie de factuur betaald. ( Naam werkgever of jijzelf)
Adres

Sectie-einde

Bekijk de korte omschrijving op onze website en vermeld hier de naam van jouw voorkeur. We doen ons best dit ook de realiseren, e.e.a. is afhankelijk van de beschikbaarheid van de supervisor.