Level 1 (basistraining)

Level  1 Theraplay® & MIM training (5-daagse basistraining)

In deze intensieve cursus worden de grondbeginselen van Theraplay uitgelegd en geoefend. 

Na de eerste 4 dagen beheers je Theraplay-technieken op een beginnend niveau en ben je je bewust van de andere, unieke rol die je met Theraplay inneemt ten opzichte van je cliënten. Om deze nieuwe manier van werken en de vaardigheden die daarbij horen onder de knie te krijgen,  heb je praktijkervaring nodig. Na 2 a 3 maanden volgt een 5e dag waarin de aandacht vooral ligt op jullie eigen ervaring in de tussenliggende periode en enige aanpassingen die je kunt doen aan het basisprogramma als er sprake is van specifieke problematiek.

De Level 1 training legt een basis, daarna is het vooral de bedoeling dat je praktijkervaring opdoet, bij voorkeur onder supervisie.  Je bent dan nog niet gecertificeerd, na deze training kun je ‘elementen van Theraplay’ toepassen binnen je eigen werkveld toepassen;  Er is een praktijkgerichte vervolgopleiding waarmee je gecertificeerd kan worden tot Theraplay®Coach of tot Theraplay Practitioner

Het programma

Je maakt kennis met de MIM, de ‘Marschak Interaction Method”. Dit is een semi-gestructureerde observatiemethode om de ouder-kindinteractie in kaart te brengen en dient als voorbereiding op de ouder-kind-speelssessies. De vier Theraplay-dimensies: structuur, verbondenheid, verzorging en uitdaging komen uitgebreid aan bod, alsook de opbouw en het verloop van een Theraplay behandeling en de technieken die gebruikt worden. Er wordt tijdens deze dagen veel geoefend aan de hand van rollenspellen, waardoor deelnemers ook zelf ervaren wat de therapie teweeg kan brengen bij hun cliënten.

Voor wie?

De Level 1 training is bestemd voor universitair of HBO geschoolde  (jeugd)hulpverleners die ervaren zijn in het werken met kinderen en hun ouders: (ortho)pedagogen,  (kinder & jeugd, of GZ-)psychologen,  (consultatiebureau)artsen, psychiaters, speltherapeuten, systeemtherapeuten, maatschappelijk werkenden, pleegzorg medewerkers, gezinsvoogden e.d. 

Keuze in locatie

De Theraplay Academie verzorgt in Nederland trainingen via de Rino Groep. Daarnaast verzorgen we op onze eigen locatie in de Algarve  2 keer per jaar een ‘Nederlandstalige Theraplay training als ‘retraite’.

Kies je voor de Algarve, dan is de training inclusief een volledig verzorgd verblijf: overnachtingen, alle maaltijden en drankjes, vervoer van en naar vliegveld Faro en de begeleide middagwandelingen op diverse stranden zijn inbegrepen. Hoewel de inhoud van de training hetzelfde is, wordt de training in Portugal ervaren als een echte onderdompeling in de Theraplay methode en tegelijk een ontspannende ervaring.  De locatie is geheel privé, waardoor er zowel binnen als buiten les gegeven kan worden. Meer informatie over onze locaties klik hier.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het ontstaan van Theraplay en de inbedding in de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen.
  • De vier dimensies: hoe deze te herkennen en toe te passen in de Theraplay behandeling.
  • Toepassen en analyseren van de MIM op een beginnend niveau.
  • Het werken met ouders en het overleg naar aanleiding van de MIM als richtlijn voor het Theraplay behandelplan
  • Aanraking in de Theraplay behandeling.
  • Hoe ouders te betrekken in de behandeling en meer inzicht te geven in de problematiek in hun gezin. 
  • Theraplay in de behandeling van kinderen met ernstige gedragsproblemen en problemen in de gehechtheid, als gevolg van complexe gezinssituaties, trauma en ontwikkelingsproblemen e.d. 

De training  biedt voldoende handvatten om ‘elementen van Theraplay’ meteen te gaan gebruiken in de behandeling van kinderen en hun ouders. Theraplay is echter een beschermde merknaam, ook in de Benelux geregistreerd door het Amerikaanse Theraplay Institute. Na het volgen van de Level 1 training mag je aangeven dat je ‘elementen van Theraplay gebruikt binnen je eigen behandelmethode en werkveld. Als je ‘Theraplay’ wilt aanbieden is het noodzakelijk om een vervolgtraject te volgen Theraplay- Coach of -Practitioner. Je ontvangt hierover meer informatie tijdens de training, maar kunt daar natuurlijk ook contact over opnemen. 

Data en prijzen 2023

11-14 april 2023 Algarve; 5e dag = 14 juni 2023 in Woerden.                             Kosten: € 1425, -incl. verblijf*

Voorjaar 2023  bij Rino Groep Utrecht, exacte datum nog niet bekend.                           Kosten waren in 2022:  €1295,-

Beide trainingen zijn inclusief reader en accreditatie.

* Je overnacht in Boutique Hotel/ B&B Casa do Alto, dat 2 km van onze eigen trainingslocatie is gelegen. Het arrangement is inclusief 4 overnachtingen in een eigen kamer met badkamer, alle maaltijden, drankjes en excursies. Jij regelt alleen je vlucht, we halen je op van het vliegveld!

Accreditatie:

Accreditatie is verleend / aangevraagd: 

NIP/NVO   ID 439871; 30 punten

SKJ    SKJ210004; 46 punten voor Jeugdzorgwerkers, psychologen en orthopedagogen via NIP/NVO

NVRG     ID 439871; 30 punten

Register Vaktherapie   ID 477417, 55 punten

Literatuur:

* Theraplay, gehechtheid tussen ouders en kinderen verstevigen door spel. Phyllis Booth & Ann Jernberg. Uitgeverij Hogrefe. U wordt verzocht dit boek zelf aan te schaffen (kosten ca € 35,- o.a. via bol.com) en te lezen voor aanvang van de training. 

Enkele weken voor de training krijg je toegang tot een online platform met aanvullende artikelen en documenten.

Op de eerste dag aan de training ontvang je een werkboek.

Studiebelasting:

Training: De 5 trainingsdagen zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur met een lunchpauze van 1 uur. In totaal 30 uur training. In Portugal een extra lange middagpauze, met strandwandeling , waardoor de training eindigt rond 18.30, met aansluitend diner. Dag 5 van de Portugal training wordt op een nader te bepalen plaats in NL gehouden.

Literatuurstudie vooraf: Het boek bevat 292 pagina’s, de reader en USB stick bevatten samen ca 40 pagina’s Nederlandse en 92 pagina’s Amerikaanse literatuur. 

Toets: indien je in aanmerking wilt komen voor accreditatiepunten is er een schriftelijke  eindopdracht.

Certificaat: 

Je ontvangt een certificaat van het Amerikaanse Theraplay Institute indien u minimaal 90% van de tijd aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg heeft afgerond. 

Inschrijven 

Voor de training in de Algarve:  klik hier

Voor de training bij de Rino Groep via hun eigen website

Nog vragen? Neem contact op. Mail :  info@theraplay.nl   of bel:  06 53277611