Level 1 (basistraining)

Level  1 Theraplay® & MIM training (5-daagse basistraining)

In deze intensieve cursus worden de grondbeginselen van Theraplay uitgelegd en geoefend. 

Na de eerste 4 dagen beheers je Theraplay-technieken op een beginnend niveau  en ben je je bewust van de andere, unieke rol die je met Theraplay inneemt ten opzichte van je cliënten. Dat is een bewustwordingsproces en vergt oefening, om jezelf de vaardigheden en de sensitiviteit eigen te maken. De Level 1 training legt een basis, daarna is het vooral de bedoeling dat je praktijkervaring opdoet. Je bent dan nog niet gecertificeerd, na deze training kun je ‘elementen van Theraplay’ toepassen binnen je eigen werkveld toepassen;  er is een vervolgopleiding waarmee je gecertificeerd kan worden tot Theraplay®Coach of to Theraplay Practitioner

Na 4 dagen basistraining volgt een 5e dag, ca 2 maanden later. Deze 5e dag is vooral gericht op jullie eigen ervaring in de tussenliggende periode en op deze dag ga je aan de slag met je eigen casuïstiek 

Het programma

Je maakt kennis met de MIM, de ‘Marschak Interaction Method”. Dit is een semi-gestructureerde observatiemethode om de ouder-kindinteractie in kaart te brengen en dient als voorbereiding op de ouder-kind-speelssessies. De vier Theraplay-dimensies: structuur, verbondenheid, verzorging en uitdaging komen uitgebreid aan bod, alsook de opbouw en het verloop van een Theraplay behandeling en de technieken die gebruikt worden. Er wordt tijdens deze dagen veel geoefend aan de hand van rollenspellen, waardoor deelnemers ook zelf ervaren wat de therapie teweeg kan brengen bij hun cliënten.

Voor wie?

De Level 1 training is bestemd voor universitair of HBO geschoolde  (jeugd)hulpverleners die ervaren zijn in het werken met kinderen en hun ouders: (ortho)pedagogen,  (kinder & jeugd)psychologen,  (consultatiebureau)artsen, psychiaters, speltherapeuten, systeemtherapeuten, maatschappelijk werkenden, pleegzorgmedewerkers, gezinsvoogden e.d. 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het ontstaan van Theraplay en de inbedding in het huidige wetenschappelijke ontwikkelingen.
  • De vier dimensies: hoe deze te herkennen en toe te passen in de Theraplay behandeling.
  • Toepassen en analyseren van de MIM op een beginnend niveau.
  • Het werken met ouders en het overleg naar aanleiding van de MIM als richtlijn voor het Theraplay behandelplan
  • Aanraking in de Theraplay behandeling.
  • Hoe ouders te betrekken in de behandeling en meer inzicht te geven in de problematiek in hun gezin. 
  • Theraplay in de behandeling van kinderen met ernstige gedragsproblemen en problemen in de gehechtheid, als gevolg van complexe gezinssituaties, trauma en ontwikkelingsproblemen e.d. 

De training  biedt voldoende handvatten om ‘elementen van Theraplay’ meteen te gaan gebruiken in de behandeling van kinderen en hun ouders. Theraplay is echter een beschermde merknaam. Met deze training mag je aangeven dat je ‘elementen van Theraplay gebruikt in je eigen behandelmethode.  Als je Theraplay wilt aanbieden is het noodzakelijk om een vervolgtraject te volgen Theraplay- Coach of -Practitioner. Meer informatie hierover bij ‘opleidingen’. 

Kosten:        

Amersfoort: € 1100                        

Algarve: € 1375 incl. verblijf  

De trainingen zijn inclusief reader, lunch en accreditatie.

De training in de Algarve is ‘all inclusive’  (overnachtingen*, alle maaltijden & drankjes, transfer van en naar luchthaven Faro). Jij regelt alleen je vlucht, de rest doen wij!

* overnachtingen zijn op basis van een gedeelde 2 persoonskamer, tegen bijbetaling van € 32,50 per nacht slaapt u alleen op de kamer. 

Accreditatie:

Accreditatie is verleend door 

NIP/NVO : 26 uur.  K&J / OG opleiding diagnostiek 5 uur, behandeling 20 uur, overige taken 1 uur, extra literatuurstudie 4 uur.  K&J herregistratie:  26 uur. ID 302466

SKJ:  Jeugdzorgwerker, categorie opleidingstraject, ID nr. SKJ199660, geaccrediteerd voor 40 punten. 

NVRG: 24 accreditatiepunten. Onder nummer ID 254511

Register Vaktherapie: 56 punten

Literatuur:

* Theraplay, gehechtheid tussen ouders en kinderen verstevigen door spel. Phyllis Booth & Ann Jernberg. Uitgeverij Hogrefe. U wordt verzocht dit boek zelf aan te schaffen (kosten ca € 35,- o.a. via bol.com) en te lezen voor aanvang van de training. Op de eerste dag van de training ontvangt u een reader met Nederlandse en Engelstalige artikelen. De reader en een USB stick zijn bij de training inbegrepen. 

Studiebelasting:

Training: De 5 trainingsdagen zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur met een lunchpauze van 1 uur. (30 uur training).

Literatuurstudie vooraf: Het boek bevat 292 pagina’s, de reader en USB stick bevatten samen ca 40 pagina’s Nederlandse en 92 pagina’s Amerikaanse literatuur. 

Toets / Eindopdracht. Vanaf de training in januari 2020 is er een tweeledige uitopdracht, hierover meer informatie bij inschrijving.

Certificaat: 

U ontvangt een certificaat van het Amerikaanse Theraplay Institute indien u minimaal 90% van de tijd aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg heeft afgerond. 

Inschrijven 

Wil je je inschrijven? Klik op agenda voor de data en de inschrijfmogelijkheden

Nog vragen? Neem contact op met Bettie Sleeuw