Opleiding tot Theraplay Coach, trainingsdagen

Om een Theraplay behandeling te kunnen geven is het van belang dat je:

  • een grondige  kennis hebt van de methode en de achterliggende filosofie
  • dat je de vaardigheden om de ouder-kind speelsessies goed beheerst.

Hier is aandacht voor in onze 1 jarige opleiding. De opleiding bestaat uit trainingsdagen en supervisie. Hieronder uitleg over de trainingsdagen

Het eerste deel van de opleiding start met 4 of 5 dagen training, (afhankelijk welke locatie je kiest).  Vervolgens zijn er verdeeld over het opleidingsjaar nog 3 themadagen waarbij je als groep weer samenkomt en waarbij een specifiek thema verder wordt uitgediept. Dit gaat aan de hand van een algemene presentatie van de trainver/docent en casuspresentaties van de deelnemers.

Naast theoretische en praktische kennisoverdracht over Theraplay met presentaties en videomateriaal, wordt er veel geoefend op elkaar.

Na  deze dagen ga je  elementen van de Theraplay methode toepassen binnen je eigen werkomgeving.

Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen: 

* Ontstaan van Theraplay en de wetenschappelijke onderbouwing ervan.

* De vier dimensies: Structuur, Betrokkenheid, Verzorging, Uitdaging.

* De inventarisatiefase en MIM: aan de hand van een voorbeeldcasus doorlopen we alle stappen die genomen worden om de ouder-kind-interactie in kaart te brengen.

* De behandelfase:  Het verloop van een behandeling aan de hand van dezelfde casus.

* Werken met ouders, in en buiten de ouder-kind-speelsessies

* Theraplay & trauma

* Omgaan met weerstand

* Theraplay met tieners

* Theraplay in de thuissituatie

* Omgaan met overdracht en tegenoverdracht

* Voorbereiding op het inzetten van Theraplay in je  eigen praktijk/werkomgeving.

* Afronding van de behandeling en follow up gesprekken.

Locaties

In 2024 worden Nederlandse trainingen verzorgd in Wervershoof, Heiloo en de Algarve.

Data  

Kijk voor meer informatie bij Agenda 

Kosten

Kijk voor meer informatie bij opleiding tot Theraplay Coach