Opleiding tot Theraplay Coach

In september 2020 kun je starten met onze nieuwe opleiding tot Theraplay® Coach. Op verzoek van het Amerikaanse Theraplay Institute gaan we een pilot draaien, waarin de oorspronkelijke Level 1 en Foundational Level Practicum (eerste module supervisie) worden samengevoegd tot éen opleiding.  Na het volgen van deze basisopleiding ben je in staat de Theraplay methode toe te passen bij gezinnen met milde tot matige problematiek. De opleiding bestaat uit 8 cursusdagen, 4 individuele supervisies en een afrondende evaluatie / beoordelingsgesprek.

 

Toelatingseisen:

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding heb je een relevante HBO of WO opleiding afgerond en ben je geregistreerd bij een beroepsvereniging die bij jouw opleiding en werkveld past. (bijvoorbeeld NIP, NVO, SKJ, NVRG of FVB). Daarnaast ben je werkzaam in de jeugdhulpverlening, waarbij je werkt met kinderen en hun ouders.

Gedurende de opleiding heb je de mogelijkheid om direct te starten met tenminste twee gezinnen in eigen jouw werkomgeving een Theraplay.

Je werkgever, maar ook deze gezinnen dienen ervan op de hoogte te zijn dat je in opleiding bent en geven schriftelijk akkoord dat je de videobeelden van de sessies mag inbrengen in de individuele – en groepssupervisies.

Na aanmelding volgt een telefonische kennismaking om details door te spreken.

 

De cursusdagen zijn: 

Donderdag 17 september 2020

Vrijdag 18 september 2020

Maandag 21 september 2020

Dinsdag 22 september 2020

Maandag 7 december 2020

Maandag 18 januari 2021

Maandag 8 maart 2021

Maandag 12 april 2021

(reservedatum:  maandag 10 mei 2021).

 

In de periode oktober 2020 t/m mei 2021 heb je 3 keer een individuele supervisie van 1 uur, daarin bespreek je sessies van de cliënten die je op dat moment behandeld.

In deze periode dien je met tenminste twee gezinnen een Theraplay behandeling te doen.

In totaal moet je tenminste 40 sessies werkervaring op kunnen doen in de periode tussen oktober 2020 en juni 2021.

In mei /juni 2021 heb je je laatste supervisie en aansluitend een afrondend evaluatiegesprek. Ook hiervoor maak je een individuele afspraak.

Aansluitend kun je je opleiding vervolgen tot Theraplay Practitioner.

 

Literatuur / studiebelasting

Vooraf te lezen

  • Theraplay, gehechtheid en contact verbeteren door spel, Phyllis Booth & Ann Jernberg ISBN nummer: 9789079729326. Nederlandse vertaling, 304 pagina’s

Tijdens de opleiding:

  • Werkboek opleiding tot Therpalay Coach
  • USB-stick met artikelen
  • The Practitioner’s Guide to Theraplay (Paperback in het Engels. ISBN 9781785922107 december 2019. 384 pagina’s

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de diverse beroepsverenigingen. Omdat het deze keer gaat om een pilot zal de accreditatie alleen aangevraagd worden voor beroepsverenigingen die relevant zijn voor de deelnemers van deze opleiding.

 

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 2200,-.

Dit bedrag kan in één keer voorafgaand aan de training betaald worden of kan in 3 termijnen betaald worden, daarbij wordt € 30,- extra admininstratie kosten in rekening gebracht:  3 x € 710,-  te voldoen per 15 september 2020, 15 december 2020 en 15 februari 2021.

 

Dit bedrag betreft de 8 trainingsdagen in Amersfoort (inclusief lunch), de 4 individuele supervisies,  de evaluatie en het afrondende gesprek, het werkboek en de USB Stick.

De twee genoemde boeken dien je zelf aan te schaffen, of te lenen.

Daarnaast is het aan te bevelen om een MIM-NL-box aan te schaffen, maar je kunt ook zelf iets samenstellen en in sommige gevallen zal de MIM box al aanwezig zijn bij een collega. De kosten van een MIM box zijn €269,- (incl.BTW). Deze kun je meenemen tijdens een van de trainingsdagen en daarover krijg je dan een aparte factuur.

 

In de 2e helft van de opleiding gaat het vooral om je eigen werkervaring en het ontwikkelen van je vaardigheden. Een enkele keer komt het voor dat deelnemers meer supervisie nodig hebben dan de standaard voorgeschreven supervisies omdat zij bepaalde vaardigheden nog niet onder de knie hebben. Om het certificaat te behalen is het dan nodig om losse supervisie in te kopen, daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht (€ 90,- per uur). Het overgrote deel van de deelnemers heeft dit echter niet nodig. In de reader staan de vereisten beschreven, waar je aan moet voldoen.

 

 

 

Bijlage 1:   Inschrijven?

Je kunt je inschrijven door onderstaande formulier volledig in te vullen  op te sturen naar info@theraplay.nl.

Behalve deze inschrijving hebben we een getekende toestemmingsverklaring van je werkgever nodig (zie bijlage 2 ) ,  je C.V. en een kopie van je meest relevante diploma.

Indien je in je eigen praktijk werkzaam bent, die je een kopie van je polis beroeps-/ bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering  mee te sturen.

 

Voornaam:

Achternaam:

Email adres *:

Geboortedatum:

Mobiel nr:

Dieetwensen (voor de lunch):

 

Hoogst genoten relevante opleiding:

Lid van welke beroepsvereniging? :

Lidnummer:

 

Werkgever:

Plaats waar je werkt:

Functie:

Doelgroep waarmee je werkt:

Zakelijk emailadres**:

Website werkgever:

Aantal uren per week werkzaam:

 

Wie betaalt de rekening? (jijzelf of werkgever?)

Factuur:

Aanhef:

Straatnaam en nummer:

Postcode en woonplaats:

Email adres ***:

Specifieke vermelding op de factuur:

Factuur in zijn geheel (€ 2200,-) of in 3 termijnen (3 x € 710,-):

 

 

*: email adres waarmee je met ons wilt corresponderen

**: email adres dat je vermeld wilt hebben op de website onder ‘zoek een therapeut’

***:  email adres waar de rekening naartoe gestuurd wordt.

Dit kan natuurlijk telkens hetzelfde adres zijn.

Bijlage 2: Toestemmingsformulier leidinggevende

 

Leidinggevende, …………………………………….  (naam en functie leidinggevende) geeft hierbij toestemming aan ……………………………………. (naam en functie deelnemer opleiding, hierna te noemen deelnemer) voor volgen van de opleiding tot Theraplay® Coach. Onderdeel van deze opleiding is het opdoen van werkervaring, waar (deels) supervisie over wordt gegeven.

 

Het opleidingstraject bevat individuele supervisie en groepssupervisie, waarbij de deelnemer video-opnames inbrengen van hun Theraplay behandelingen van clienten  van  bij …………………………(naam organisatie)  aangemelde kinderen en hun ouders/verzorgers. De ouders / wettelijk vertegenwoordigers dienen eveneens toestemming te geven. De casus en de beelden worden met de supervisor en de deelnemers aan de groepssupervisie besproken in aanwezigheid van de deelnemer.

De deelnemer bewaart het videomateriaal volgens de geldende AVG-regels van de organisatie waarbij zij werkzaam zijn, bij voorkeur als werkdocumenten in het dossier van de cliënt, zodat dit, indien nodig, nog weer teruggekeken kan worden.

 

De deelnemer zorgt voor schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt (en de cliënt zelf als deze 12 jaar of ouder is) en de overige personen die op de video-opnames te zien zijn.

Hiervoor is een voorbeeld formulier beschikbaar bij De Theraplay Academie.

Het getekende toestemmingsformulier en de beelden blijven onder verantwoordelijkheid van de deelnemer bewaard volgens de (AVG)regels van ……( naam organisatie). Indien de supervisor de beelden vooraf heeft ontvangen, ter voorbereiding van de supervisie, zal zij zorgvuldig met de beelden en verslaglegging omgaan en deze niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het supervisietraject. De verslaglegging, die supervisor ontvangt, is geanonimiseerd, zodat er geen verwerkingsverklaring nodig is voor dit document.

 

Alle deelnemers aan deze opleiding ondertekenen een privacy reglement. (een voorbeeld hiervan is verkrijgbaar bij De Theraplay Academie)

Meer informatie: www.detheraplayacademie.nl of via email: info@theraplay.nl

 

 

Voor akkoord:                                                                                                          Voor akkoord:

 

 

 

 

 

(handtekening leidinggevende, naam, datum)                                   (handtekening supervisant, naam, datum)