Opleiding tot Theraplay Practitioner, vervolg supervisie en Amerikaanse examens

VERVOLG SUPERVISIE:   INTERMEDIATE EN FINAL PRACTICUM

Nadat je het supervisieblok gevolgd hebt waarmee je Theraplay®Coach wordt, kun je ervoor kiezen om door te gaan voor je opleiding tot Certified Theraplay®Practitioner. Voorwaarde is dat je lid bent van een beroepsvereniging zoals NIP, NVO, NVRG of FVB bijvoorbeeld. Ben je lid van een andere beroepsvereniging, neem dan contact op om na te gaan of dit ook voldoende is. Dit gaat in overleg met het Amerikaanse Instituut (TTI) dat de examens afneemt en de certificaten verzorgd.

Na je opleiding als Theraplay Coach, dat in Amerika het ‘Foundational Level’ wordt genoemd, ga je verder met het Intermediate Level. Dit houdt in dat je onze Level 2 training volgt gecombineerd met een supervisieblok. Dit supervisieblok bestaat uit individuele supervisie en terugkomdagen, vergelijkbaar met het supervisieblok voor de opleiding tot Theraplay Coach. Het geheel wordt afgerond met een ‘Midterm Exam’, waarin een Amerikaanse examinator jouw Theraplay werk beoordeelt aan de hand van een ouder-kind-speelsessie.

Na afronden van het Intermediate Level, volgt er nog een blok met 7 individuele supervisies, het Final Level, waarna opnieuw een beoordeling van jouw werk plaatsvindt door een Amerikaanse examinator.  Indien je dit doorlopen hebt, mag je jezelf Certified Theraplay Practitioner noemen.

Samenvattend bestaat de opleiding tot Theraplay Practitioner uit:

  • opleiding tot Theraplay Coach    ca 1 jaar, combinatie van Level 1 training en Foundational Practicum
  • Level 2 training                              3 dagen training bij Rino Groep of in de Algarve
  • Intermediate Practicum               werkervaring, supervisie, terugkomdagen, tussentijds Amerikaans examen
  • Final Practicum                              supervisie, afrondend Amerikaans examen

Gedurende de gehele opleiding doe praktijkervaring op binnen je eigen werksetting. Je behandelt in die periode tenminste 7 cliënten volgens de Theraplay methode;  je hebt dan minimaal 120 sessies (incl. MIM en oudergesprekken) gedaan, waarbij je regelmatig contact hebt gehad met je supervisor.

De kosten:  

Intermediate Level: € 1150,-

Final Level:  € 1150,-

Level 2:   € 1095,- in de Algarve, incl. geheel verzorgd verblijf,  bij de Rino Groep in Utrecht incl. lunch.

Voor het aanvragen van een folder met meer gedetailleerde informatie of persoonlijke vragen kun je contact opnemen via info@theraplay.nl.

Om je in te schrijven, gebruik je dit inschrijfformulier.