Supervisie Blok 2 en 3

VERVOLG SUPERVISIE INTERMEDIATE EN FINAL LEVEL

Nadat je het supervisieblok gevolgd hebt waarmee je Theraplay®Coach wordt, volgen er nog twee blokken supervisie om gecertificeerd te kunnen worden als Theraplay®Practitioner. Beide blokken worden afgerond met een examen.  Deze examens worden afgenomen door een Amerikaanse supervisor.  Tijdens deze blokken wordt je begeleid door één van de Nederlandse supervisoren. Als jullie samen van mening zijn dat je vaardigheden voldoende zijn ontwikkeld, stuur je een ouder-kind-speelsessie in,  samen met je MIM-beelden en een verslag van je behandeling tot aan de sessie die je opstuurt. Een examinator, verbonden aan het Amerikaanse Instituut beoordeelt jouw werk en voorziet dit van feedback.

Voordat je het eerste examen, het ‘Midterm Exam’ doet, heb je ook de verdiepingstraining Level 2 gevolgd.

Blok 2, het Intermediate Practicum bestaat uit minimaal 40 nieuwe sessies, waarvan je er minimaal 5 aanbiedt voor supervisie: 3 x individueel, 2 x als groepssupervisie tijdens een terugkomdag. Zelfreflectie wordt steeds belangrijker in de supervisie. Je krijgt dan ook als opdracht om te beschrijven waarom je Theraplay Practitioner wilt worden. Een van de sessies wordt dus je Midterm Exam.

Als de Amerikaanse supervisor jouw vaardigheden bij de opgestuurde casus als voldoende beoordeeld, ga je door naar  het laatste blok superivisie, dat bestaat uit tenminste 7 individuele supervisies. In dit blok wordt vooral gewerkt aan de punten die genoemd zijn door de Amerikaanse supervisor en daarnaast is het omgaan met overdracht en tegenoverdracht een vaak terugkerend onderwerp. Ook in dit blok doe je minimaal 40 sessies.

In totaal (3 supervisieblokken) heb je tenminste 7 clienten gezien, minimaal 120 sessies (incl. MIM en oudergesprekken) gezien, over minstens 21 sessies supervisie gehad, waarvan minimaal 3 keer een MIM,  3 keer een oudergesprek en 10 keer een ouder-kind-speelsessie is ingebracht. Soms blijkt dat er meer supervisie nodig is om de Theraplay vaardigheden onder de knie te krijgen. Daarvoor wordt dan per supervisie € 85,- in rekening gebracht.  Beide blokken kosten € 1100,-.

Voor meer gedetailleerde informatie kun je contact opnemen via info@theraplay.nl