Opleiding tot Theraplay Practitioner, vervolg supervisie en Amerikaanse examens

VERVOLG SUPERVISIE:   INTERMEDIATE EN FINAL PRACTICUM

Nadat je de opleiding tot Theraplay®Coach hebt afgerond, kun je ervoor kiezen om door te gaan voor je opleiding tot Certified Theraplay®Practitioner. Voorwaarde is dat je lid bent van een beroepsvereniging zoals NIP, NVO, NVRG of FVB bijvoorbeeld. Ben je lid van een andere beroepsvereniging, neem dan contact op om na te gaan of dit ook voldoende is. Dit gaat in overleg met het Amerikaanse Instituut (TTI) dat de examens afneemt en de certificaten verzorgd.

Je start met het  Intermediate Practicum. Dit houdt in dat je onze Level 2 training (3 lesdagen) volgt gecombineerd met een supervisieblok van tenminste 7 supervisies. Het geheel wordt afgerond met een ‘Midterm Exam’, waarin een Amerikaanse examinator jouw Theraplay werk beoordeelt aan de hand van een ouder-kind-speelsessie.

Na afronden van het Intermediate Practicum, volgt er nogmaals een blok met 7 individuele supervisies, het Final Practicum, waarna opnieuw een beoordeling van jouw werk plaatsvindt door een Amerikaanse examinator.  Indien je dit doorlopen hebt, en het examen met een goed resultaat hebt afgerond, mag je jezelf Certified Theraplay Practitioner noemen.

Samenvattend bestaat de opleiding tot Theraplay Practitioner uit:

 • opleiding tot Theraplay Coach    Ca 1 jaar: een combinatie van training, ervaring en supervisie
       •  totaal lesdagen (4 bij de start, overige 3 verdeeld over het jaar)
       • 4  uur individuele supervisie en 6 uur groepssupervisie
       • tenminste 40 ervaringssessies met 2 of meer gezinnen
 • Level 2 training                              3 dagen verdiepende training
 • Intermediate Practicum               40 sessies werkervaring,  7 x supervisie, tussentijds Examen
 • Final Practicum                             40 sessies, 7 uur supervisie en afrondend Amerikaans Examen

Gedurende de gehele opleiding doe praktijkervaring op binnen je eigen werksetting. Je behandelt in die periode tenminste 7 cliënten volgens de Theraplay methode;  je hebt dan minimaal 120 sessies (incl. MIM en oudergesprekken) gedaan, waarbij je regelmatig contact hebt gehad met je supervisor en je sessies (beelden en verslag) voor supervisie inbrengt.

De kosten:  

Intermediate Level: € 1150,- (vanaf 1-9-2023 € 1200,-)

Final Level:  € 1150,- (vanaf 1-9-2023 € 1200)

Level 2:   € 1095,- in de Algarve, incl. geheel verzorgd verblijf

Voor het aanvragen van een folder met meer gedetailleerde informatie of persoonlijke vragen kun je contact opnemen via info@theraplay.nl.

Om je in te schrijven, gebruik je dit inschrijfformulier.