Vervolg Practicum: supervisie om Practitioner te worden

VERVOLG SUPERVISIE INTERMEDIATE EN FINAL LEVEL

Nadat je het supervisieblok gevolgd hebt waarmee je Theraplay®Coach wordt, kun je ervoor kiezen op door te gaan voor je opleiding tot Certified Theraplay®Practitioner. Voorwaarde is dat je lid bent van een beroepsvereniging zoals NIP, NVO, NVRG of FVB bijvoorbeeld. Ben je lid van een andere beroepsvereniging, neem dan contact op om na te gaan of dit ook voldoende is. Dit gaat in overleg met het Amerikaanse Instituut (TTI) dat de examens afneemt en de certificaten verzorgd.

Na je opleiding als Theraplay Coach, dat in Amerika het ‘Foundational Level’ wordt genoemd, ga je verder met het Intermediate Level. Dit houdt in dat je onze Level 2 training volgt gecombineerd met een supervisieblok. Dit supervisieblok bestaat uit individuele supervisie en terugkomdagen, vergelijkbaar met het supervisieblok voor de opleiding tot Theraplay Coach. Het geheel wordt afgerond met een ‘Midterm Exam’, waarin een Amerikaanse examinator jouw Theraplay werk aan de hand van een ouder-kind-speelsessie beoordeelt.

Na afronden van het Intermediate Level,volgt er nog een blok met 7 individuele supervisies, het Final Level, waarna opnieuw een beoordeling van jouw werk plaatsvindt door een Amerikaanse examinator.  Indien je dit doorlopen hebt, mag je jezelf Certified Theraplay Practitioner noemen.

Samenvattend bestaat de gehele opleiding in de basis uit:  Level 1 training (5 dagen), Level 2 training (3 dagen), 5 terugkomdagen, 21 individuele supervisies een tussentijds examen en een  eindexamen.  Gedurende je opleiding doe praktijkervaring op binnen je eigen werksetting. Je behandelt in die periode tenminste 7 cliënten volgens de Theraplay methode;  je hebt dan minimaal 120 sessies (incl. MIM en oudergesprekken) gedaan, waarbij je regelmatig contact hebt gehad met je supervisor. Mocht je tijdens deze periode niet voldoen aan de eisen die gesteld worden, dan kun je samen met je supervisor besluiten of je meer supervisie nodig hebt of meer ervaring moet opdoen om je vaardigheden onder de knie te krijgen.

De kosten:  Intermediate Level: € 1100,-             Final Level:  € 1100,-

Level 2:  € 1050,- in de Algarve, incl. verblijf.  Bij de Rino Groep (exacte prijs volgt)

Voor meer gedetailleerde informatie kun je contact opnemen via info@theraplay.nl.

Om je in te schrijven, voor het intermediate level, gebruik je dit inschrijfformulier.