Supervisie blok 1

SUPERVISIEBLOK 1    FOUNDATIONAL PRACTICUM

Verplicht onderdeel voor opleiding tot Theraplay Coach en Theraplay Practitioner

Het Foundational Practicum is een combinatie van individuele supervisie (wordt veelal online gegeven) en ‘terugkomdagen’ waarin je casuïstiek inbrengt en het werk van andere Practicum deelnemers ziet.

Voorwaarde om mee te kunnen doen aan het Foundational Practicum is dat je de Level 1 Theraplay & MIM training hebt afgerond en je in staat bent in het komende jaar met tenminste twee cliënten (minimaal 40 sessies) in je eigen werkomgeving een Theraplay behandeling te starten onder supervisie.

 Je kunt het Foundational Practicum  opsplitsen in 3 delen:

Stap 1: de start. 

In deze periode maak je afspraken voor je eerste twee individuele supervisies en schrijf je je in voor een terugkomdag als toehoorder. De 1e supervisie vindt plaats nadat je een MIM hebt afgenomen, de 2e supervisie nadat je je eerste ouder-kind-speelsessie hebt gedaan. Zowel MIM als sessie moeten aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Indien dat niet het geval is, kan de supervisor je vragen om nogmaals een sessie of MIM aan te bieden voor supervisie alvorens je verder gaat met stap 2.

Stap 2:  zelf aan de slag

In deze periode doe je ervaring op in je eigen werkomgeving en kun je terugvallen op je supervisor voor vragen. Je schrijft je in voor 2 terugkomdagen waarin je een sessie of MIM van één van  je cliënten bespreekt. Daarnaast heb je in het standaardpakket nog 2 individuele supervisies. Voor de meeste deelnemers is dit voldoende om het basisniveau onder de knie te krijgen.

Aan het eind van stap 2 heb je minimaal 40 Theraplay-sessies gedaan, waarvan tenminste 6 onder supervisie of als inbreng tijdens een terugkomdag. Indien je meer supervisie wilt of nodig hebt, betaal je hier apart voor.

Naast je eerste MIM en eerste sessie uit stap 1 breng je in ieder geval nog 1 ouder-kind speelsessie in en 1 sessie sessie met alleen de ouders (een terugkoppeling van de MIM, een ouder-oefen-sessie of een oudergesprek aan een serie speelsessies). Welke sessies je inbrengt bepaal je zelf, en de overige twee sessies kies je ook zelf, in overleg met je supervisor.

Stap 3: afronding basisniveau

(certificering als Theraplay®Coach of ‘Foundational Level’ Practitioner)

In deze laatste fase schrijf je een casusverslag (=eindopdracht) van een van de clienten waarmee je een Theraplay behandeling gedaan hebt. (De behandeling hoeft niet perse helemaal afgerond te zijn). Je reflecteert op je eigen leerproces en vult het ‘zelfbeoordelingsformulier’ in en maakt een logboek van je sessies. Je persoonlijke supervisor vult eveneens een beoordeling in en als je aan de basisvoorwaarden hebt voldaan (MIM en sessies) ontvang je een certificaat.  Hierna krijg je het certificaat Foundational Level  en mag je jezelf Theraplay Coach noemen.

 Je krijgt een licentie voor een jaar, daarna kun je je licentie jaarlijks verlengen door deel te nemen aan een terugkomdag of een casus aan te bieden voor supervisie. (meer  info over lidmaatschap na certificering, zie  certificeringsprogramma’s))

Je eerste cliënt.

Na je inschrijving krijg je een supervisor toegewezen.  Op het moment dat je een cliënt hebt waarmee je een Theraplay traject gaat starten, neem je contact op met je supervisor om een afspraak in te plannen voor je supervisie over de afname en analyse van de MIM. In deze eerste supervisie krijg je ondersteuning bij de analyse van de MIM en tips en adviezen voor de terugkoppeling aan ouders, de oudersessie en het formuleren van de doelen voor je behandelplan. Bij de tweede supervisie breng je je eerste ouder-kind-speelsessie in.

Terugkomdagen.

Tijdens de terugkomdagen wordt casuistiek van een aantal deelnemers besproken en kunnen alle deelnemers hun vragen inbrengen. Per jaar worden 10 tot 12 terugkomdagen georganiseerd. Je schrijft je in voor 3 terugkomdagen naar keuze: de eerste keer ben je ‘toehoorder’ en leer je van de inbreng van andere deelnemers en de tips en adviezen die zij van de supervisor krijgen over hun inbreng. De tweede en derde keer breng je ook zelf iets in. Deelnemers ervaren deze terugkomdagen als zeer nuttig en leerzaam.

Eigen tempo, online supervisie.

Je doet het Foundational Practicum in je eigen tempo. Hoe snel je je de einddoelen kunt behalen hangt af van de hoeveelheid Theraplay cliënten / sessies die jij kunt doen in je werk. Het Foundational Practicum gaat om de ondersteuning van jouw praktijkervaring. We gaan ervan uit dat je binnen 1 jaar je Foundational Practicum haalt.

Kosten

De kosten voor dit blok zijn € 1150,-.  Hierbij zijn inbegrepen:

  • 4 x 1 uur individuele supervisie*
  • 2 x goepssupervisie over de inbreng van een sessie tijdens  een terugkomdag
  • 3 x deelname aan de terugkomdagen**
  • lidmaatschap van Theraplay in Nederland en daarmee  ‘member The Theraplay Institute’ in Amerika voor 1 jaar
  • mondelinge evaluatie/eindgesprek met je supervisor
  • certificaat en registratie als “Foundational Level Theraplay Practitioner” bij het Amerikaanse Theraplay Institute.
  • Licentie Theraplay Coach voor het jaar na de afronding (zie verder onder Theraplay Coach) OF toelating tot het Intermediate Practicum, voor de opleiding tot Practitioner (zie verder onder Theraplay Practitioner)

* deelnemers die de basisvoorwaarden niet behalen binnen deze supervisie-uren kunnen in overleg met hun supervisor extra supervisie krijgen. Zij betalen hierover € 90,- per uur.

** deelnemers die er zelf voor kiezen om vaker aanwezig te willen zijn tijdens de terugkomdagen zijn van harte welkom,  zij betalen € 135,- voor het inbrengen van een casus en deelnemen aan de terugkomdag.

Inschrijven

Om in te schrijven, gebruik je het online inschrijfformulier EN stuur  je je C.V., een kopie van je meest relevante opleiding en een toestemmingsbrief van je werkgever of leidinggevende op te sturen naar info@theraplay.nl

Heb je een eigen praktijk, stuur dan een kopie van je polis van je bedrijfs/beroeps-aansprakelijkheidsverzekering op (in plaats van het toestemmingsformulier van je werkgever)

 

Heb je nog vragen, neem dan contact op met admin@theraplay.nl

Benodigde formulieren voor inschrijving:

Hieronder de formulieren die je nodig hebt voor de supervisies zelf: