Theraplay®Coach

De opleiding tot Theraplay Coach is bedoeld voor HBO opgeleide jeugdhulpverleners, zoals pleegzorgmedewerkers, (ambulant) gezinsbegeleiders, gezinsvoogden, moeder-kindwerkers, kinder- en gezinscoaches e.d.

De Theraplay Coach biedt ondersteuning aan het gezin door ouder en kind op een speelse manier te begeleiden, met als doel hun onderlinge band te versterken en de ouder te ondersteunen in het creëren van een veilige thuisbasis voor het kind.

We gaan we ervan uit dat de Theraplay Coach werkt onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar en de principes van de Theraplay methode inzet binnen zijn eigen beroepskader.

Door het positieve contact en het plezier dat zij met elkaar ervaren in de sessies, komen ouder en kind dichter bij elkaar: zowel fysiek als emotioneel. De Theraplay Coach wordt over het algemeen ingeschakeld bij milde(re) ouder-kind problematiek.

Eigen Opleiding / Ervaring:

 • Minimaal een relevante HBO-opleiding, gericht op kinderen en/of (jeugd)hulpverlening; HBO-J, PABO, SPH, MWD e.d.
 • Werkzaam met kinderen en hun ouders, zodat ervaring opgedaan kan worden met Theraplay interventies.
 • Geregistreerd als SKJ-jeugdhulpverlener of een vergelijkbare registratie.

Modulen

 1. Training: Level 1 Theraplay® & MIM (4 dagen)
 2. Foundational Practicum: Een leer-ervaringsperiode  waarbij je in 1 jaar tenminste 2 clienten behandeld worden volgens het Theraplay interventiemodel (minimaal 40 sessies) en waarbij individuele supervisie en groepssupervisie gevolgd wordt.

Duur van de opleiding:
De Level 1 training is 5 dagen. Daarna kan meteen gestart worden met het Foundational Practicum. De inschrijving voor het Foundational Practicum is 1 jaar geldig, maar kan ook sneller afgerond worden (afhankelijk van eigen tempo).

Kosten:
Dit totaalbedrag hangt af van de locatiekeuze, het totale pakket bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Level 1 Training: € 1100,- in Amersfoort, € 1375,- in de Algarve.
 • Foundational Practicum *: € 1100,-

*De deelnemer moet in staat zijn een Theraplay interventie uit te kunnen voeren op een basisniveau. De eisen hiervoor zijn beschreven door The Theraplay®Institute. Het merendeel van de deelnemers heeft voldoende aan het genoemde aantal supervisies. 

 • Losse extra supervisie (indien nodig): € 85,-,

Combinatiekorting:  

 • € 25,- korting bij gelijktijdige inschrijving Level 1 en Practicum. (1 rekening)
 • € 25,- korting bij gelijktijdige inschrijving Practicum en bestellen MIM-NL BOX (1 rekening)
 • € 50,- korting voor Level 1 + Foundational Practicum + MIM-NL BOX (1 rekening)

Gespreide betaling:

 • Indien U gespreid wilt betalen kan dat:  de Level 1 training kan in 2 termijnen voldaan worden, en ook het Foundational Practicum kan in 2 of 4 termijnen betaald worden.

Certificering
Het certificaat  wordt afgegeven door The Theraplay Institute in Evanston, de beoordeling of je voldoet aan de eisen voor Theraplay Coach ligt bij de supervisoren van De Theraplay Academie in Nederland.

Herregistratie eisen

Als je het Foundational Practicum hebt afgerond (en je gaat niet verder met de opleiding tot Practitioner) krijg je een licentie als Theraplay Coach voor 1 jaar, op voorwaarde dat je tenminste een SKJ registratie hebt als jeugdhulpverlener, of lid bent van een andere, relevante beroepsvereniging.

De licentie als Theraplay®Coach wordt afgegeven door De Theraplay Academie. Wil je je licentie verlengen, dan moet je jaarlijks 1 keer deelnemen aan een terugkomdag (als toehoorder en 1 keer per 3 jaar een casus aanbieden voor individuele supervisie).  Deelname als toehoorder aan 1 terugkomdag voor herregistratie èn vermelding op de website voor 1 jaar kost € 50,-. Een individuele supervisie na 3 jaar, kost € 85,- ( tarief 2018/2019)

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met bettie@theraplay.nl

Voor administratieve of financiële vragen kun je terecht bij admin@theraplay.nl

Om je in te schrijven voor het Foundational Practicum, klik hier