Theraplay®Coach

De opleiding tot Theraplay Coach is bedoeld voor HBO opgeleide jeugdhulpverleners, zoals pleegzorgmedewerkers, (ambulant) gezinsbegeleiders, gezinsvoogden, moeder-kindwerkers, kinder- en gezinscoaches e.d.

Daarnaast is dit het eerste deel van de opleiding tot Theraplay Practitioner, die is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, kinderpsychiaters en gecertificeerde vaktherapeuten. 

De Theraplay Coach biedt ondersteuning aan het gezin door ouder en kind op een speelse manier te begeleiden, met als doel hun onderlinge band te versterken en de ouder te ondersteunen in het creëren van een veilige thuisbasis voor het kind.

We gaan we ervan uit dat de Theraplay Coach werkt onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar en de principes van de Theraplay methode inzet binnen zijn eigen beroepskader.

Door het positieve contact en het plezier dat zij met elkaar ervaren in de sessies, komen ouder en kind dichter bij elkaar: zowel fysiek als emotioneel. De Theraplay Coach wordt over het algemeen ingeschakeld bij milde(re) ouder-kind problematiek.

Eigen Opleiding / Ervaring:

 • Minimaal een relevante HBO-opleiding, gericht op kinderen en/of (jeugd)hulpverlening; HBO-J, PABO, SPH, MWD e.d.
 • Werkzaam met kinderen en hun ouders, zodat ervaring opgedaan kan worden met Theraplay interventies.
 • Geregistreerd als SKJ-jeugdhulpverlener of een vergelijkbare registratie.

Twee opleidingswegen:

Op dit moment hebben we de keuze om Theraplay Coach te worden via het modulaire systeem, daarbij volg je eerst de Level 1 Training en daarna schrijf je je in voor het Practicum, dat is supervisiegedeelte, dat je in je eigen tempo kunt volgen.  Als je kiest voor de 1-jarige opleiding (van september tot eind juni) dan zijn deze twee onderdelen samengevoegd en volg je de hele opleiding met dezelfde mensen. De 1-jarige opleiding wordt als pilot voor het eerst gedaan van september 2020 tot juni 2021.  Klik hier voor meer informatie

De Level 1 training is 5 dagen. Daarna kan meteen gestart worden met het Foundational Practicum. De inschrijving voor het Foundational Practicum is 1 jaar geldig, maar kan ook sneller afgerond worden (afhankelijk van eigen tempo).

De 1-jarige opleiding bestaat uit 8 opleidingsdagen, 4 individuele supervisies en een afrondend evaluatiegesprek.

Kosten:
Dit totaalbedrag hangt af van de locatiekeuze, het totale pakket bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Level 1 Training: € 1200,- in Amersfoort, € 1375,- in de Algarve. (gepland mei 2021)
 • Foundational Practicum *: € 1150,-  ( kan op elk moment starten, want individueel)
 • 1-jarige opleiding tot Theraplay Coach € 2250,- (start voor het eerst in januari 2021 )

*Bij de afronding deelnemer moet in staat zijn een Theraplay interventie uit te kunnen voeren op een basisniveau. De eisen hiervoor zijn beschreven door The Theraplay®Institute. Het merendeel van de deelnemers heeft voldoende aan het genoemde aantal supervisies, soms is extra supervisie nodig. 

 • Losse extra supervisie (indien nodig): € 90,-,

Combinatiekorting:  

 • € 25,- korting bij gelijktijdige inschrijving Level 1/ 1 jarige opleiding en Practicum. (1 rekening)
 • € 25,- korting bij gelijktijdige inschrijving Practicum en bestellen MIM-NL BOX (1 rekening)
 • € 50,- korting voor Level 1 + Foundational Practicum + MIM-NL BOX (1 rekening)

Gespreide betaling:

 • Indien U gespreid wilt betalen kan dat:  de Level 1 training kan in 2 termijnen voldaan worden, en ook het Foundational Practicum kan in 2 of 4 termijnen betaald worden.

Certificering
Het certificaat Foundational Level Practitioner wordt afgegeven door The Theraplay Institute in Evanston. Daarnaast ontvang je van De Theraplay Academie een licentie als Theraplay Coach voor het kalenderjaar waarin je je Practicum afrondt. In je jaren daarna moet je je herregistreren als Theraplay Coach.

Herregistratie eisen

Als  Theraplay Coach heb  je een SKJ registratie en/of lid bent van een andere, relevante beroepsvereniging.De licentie als Theraplay®Coach wordt afgegeven door De Theraplay Academie voor 1 kalenderjaar.

Om je licentie te verlengen, is deelname aan een terugkomdag of een individuele supervisie bij een van de Theraplay Supervisoren nodig. Kosten voor verlenging van je licentie zijn € 50,- Voor dit bedrag krijg je een vermelding op de website www.theraplay.nl onder ‘zoek een therapeut’ en kun je gratis deelnemen aan een terugkomdag.  Een individuele supervisie kost € 90,- en staat hier los van.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met info@theraplay.nl

Voor administratieve of financiële vragen kun je terecht bij admin@theraplay.nl

Om je in te schrijven voor de 1-jarige opleiding, klik hier

Om je in te schrijven voor het Foundational Practicum, klik hier