Theraplay®Coach

De opleiding tot Theraplay Coach is bedoeld voor HBO opgeleide jeugdhulpverleners, zoals pleegzorgmedewerkers, (ambulant) gezinsbegeleiders, gezinsvoogden, moeder-kindwerkers, kinder- en gezinscoaches e.d.

Daarnaast is dit het eerste deel van de opleiding tot Theraplay Practitioner, die is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, kinderpsychiaters en gecertificeerde vaktherapeuten. 

De Theraplay Coach biedt ondersteuning aan het gezin door ouder en kind op een speelse manier te begeleiden, met als doel hun onderlinge band te versterken en de ouder te ondersteunen in het creëren van een veilige thuisbasis voor het kind.

We gaan we ervan uit dat de Theraplay Coach werkt onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar en de principes van de Theraplay methode inzet binnen zijn eigen beroepskader. Bij voorkeur werkt een Theraplay Coach in een team waarin ook een Theraplay Practitioner werkzaam is, voor intervisie en/of werkbegeleiding.

Door het positieve contact en het plezier dat zij met elkaar ervaren in de sessies, komen ouder en kind dichter bij elkaar: zowel fysiek als emotioneel. De Theraplay Coach wordt over het algemeen ingeschakeld bij milde(re) ouder-kind problematiek.

Eigen Opleiding / Ervaring:

  • Minimaal een relevante HBO-opleiding, gericht op kinderen en/of (jeugd)hulpverlening; HBO-J, PABO, SPH, MWD e.d.
  • Werkzaam met kinderen en hun ouders, zodat ervaring opgedaan kan worden met Theraplay interventies.
  • Geregistreerd als SKJ-jeugdhulpverlener of een vergelijkbare registratie.

Opleidingsroute:

Je volgt basistraining, Level 1 Theraplay & MIM. Dit kan bij de Rino Groep in Utrecht of als intensieve, inspirerende week in de Algarve. Daarna start je met het ‘Foundational Practicum, dat is een supervisietraject,  dat je deels in je eigen tempo kunt volgen. Je volgt in een periode van 9 maanden 3 terugkomdagen en je hebt tussendoor individuele supervisie.

Kosten:
Dit totaalbedrag hangt af van de locatiekeuze, het totale pakket bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Level 1 Training: € 1295,- via de Rino in Utrecht OF  € 1375,- in de Algarve. (incl. verblijf en maaltijden).
  • Foundational Practicum *: € 1150,-  ( kan op elk moment na Level 1 starten, want individueel)

*Bij de afronding deelnemer moet in staat zijn een Theraplay interventie uit te kunnen voeren op een basisniveau. De eisen hiervoor zijn beschreven door The Theraplay®Institute in Amerika. Het merendeel van de deelnemers heeft voldoende aan het genoemde aantal supervisies, soms is extra supervisie nodig. 

  • Losse extra supervisie (indien nodig): € 90,-,

Certificering
De certificaten voor Level 1 en het Foundational Practicum worden afgegeven namens The Theraplay Institute uit Amerika, daarnaast ontvang je van licentie als Theraplay Coach voor het kalenderjaar waarin je je Practicum afrondt. In je jaren daarna moet je je herregistreren als Theraplay Coach bij De Theraplay Academie.

Herregistratie eisen

Als  Theraplay Coach heb  je een SKJ registratie en/of lid bent van een andere, relevante beroepsvereniging.De licentie als Theraplay®Coach wordt afgegeven door De Theraplay Academie voor 1 kalenderjaar.

Om je licentie te verlengen, wordt een jaarlijkse deelname een terugkomdag verwacht en na 3 jaar een individuele supervisie door een van de erkende  Theraplay Supervisoren. Kosten voor de individuele supervisie zijn € 90,- (tarieven 2021/2022).

Kosten voor verlenging van je licentie zijn € 50,-  per jaar.   Voor dit bedrag krijg je een vermelding op de website www.theraplay.nl onder ‘zoek een therapeut’ en kun je  deelnemen aan 1 terugkomdag.  Een individuele supervisie kost € 90,- en staat hier los van.

Voor vragen kun je contact opnemen met info@theraplay.nl

 

Om je in te schrijven voor de Level 1 training bij de Rino Groep ga je naar hun website. Inschrijven voor de training in de Algarve doe je via dit formulier

Om je in te schrijven voor het Foundational Practicum, vul je dit formulier in.