Theraplay®Coach

De (1 jarige) opleiding tot Theraplay Coach bestaat uit 3 delen:

  1. 4 trainingsdagen om de basiskennis op te doen, hiermee start het opleidingsjaar.
  2. 4 uur individuele en 6 uur groepssupervisie om je te begeleiden bij de gezinnen die je gaat begeleiden
  3. 3 themadagen later in het trainingsjaar om telkens een deel van de behandeling nader te bespreken.

Deel 1:  Basiskennis Theraplay® & MIM bestaat uit 4 opleidingsdagen, kort achter elkaar. Je maakt kennis met de Theraplay methode en als deelnemer word je voorbereid op het gebruik van de basisprincipes in je eigen praktijk/ werkomgeving.  Na deze dagen beheers je Theraplay activiteiten op een beginnend niveau en ben je je bewust van de andere, unieke rol die je met Theraplay inneemt ten opzichte van je cliënten. Je hebt kennis gemaakt met de MIM, onze observatiemethode van de ouder-kind interactie. De 4 dagen dienen als voorbereiding op deel 2, waarbij je daadwerkelijk aan de slag gaat met ‘elementen van de Theraplay methode’ in je eigen werkomgeving.

Deelnemers die eerder Level 1 hebben gevolgd, krijgen vrijstelling voor deel 1. Zij kunnen dus  instromen in deel 2 en 3. 

Deel 2: Aan de slag met je eigen cliënten. Dit gedeelte bestaat uit individuele en groepssupervisie als ondersteuning van de praktijkervaring die je gaat opdoen in je eigen werksetting. We hebben aandacht voor het afnemen van de MIM, voor de ouder-kind-speelsessies en voor begeleiding van ouders buiten de speelsessies om. We werken met een afvinklijst om na te gaan of je diverse onderdelen voldoende onder de knie hebt. We bieden een standaard pakket van 4 uur individuele en 6 uur groepssupervisie (online). Over het algemeen is dit voldoende om de basisvaardigheden voor een Theraplay traject onder de knie te krijgen. Soms kan er meer individuele begeleiding/supervisie  nodig zijn.  Dit gaat dan in overleg met de supervisor, daar kunnen extra kosten aan verbonden zijn. De 4e individuele supervisie is een afronding van het gehele traject tot Theraplay Coach. Je brengt dan een ouder-kind-speelsessie in waar je tevreden over bent en evalueert je opleiding met je supervisor.

Deel 3 Themadagen. Tijdens deze drie dagen wordt telkens ingegaan op een fase uit de behandeling en brengen de deelnemers voorbeelden uit hun eigen werkervaring in. Ca drie maanden na afronding van deel 1 (basiskennis) volgt je de eerste themadag, waarbij telkens een deel van het behandelprotocol uitgediept wordt. Dag 1 betreft de inventarisatiefase (intake, MIM en terugkoppeling met ouders). Dag 2 gaat over de ouder-kind-speelsessies, dag 3 gaat over de begeleiding van ouders en de afronding van de behandeling. Door de presentaties van de deelnemers krijg je een beeld hoe Theraplay bij gezinnen met uiteenlopende hulpvragen kan worden ingezet.

Data, locatie en kosten 

Op dit moment zijn alle trainingen vol en zijn we druk bezig om nieuwe data te vinden voor de 1 jarige opleiding tot Theraplay Coach.
Je kunt je (vrijblijvend)  opgeven als belangstellende voor de eerstvolgende start: Inschrijving 1 jarige opleiding najaar 2024

Voor meer inhoudelijke informatie over de opleiding kun je een digitale folder aanvragen via info@theraplay.nl