Opleiding tot Theraplay Practitioner 2024

De opleiding tot Theraplay® Practitioner is het vervolg van de opleiding tot Theraplay Coach.

Deze vernieuwde opleiding is een combinatie van praktijkervaring, lesdagen en supervisie.

De opleiding wordt verzorgd door Nederlandse trainers en supervisors die gecertificeerd zijn door het Amerikaanse Theraplay®Institute. Deze vervolgopleiding duurt ca 1,5 jaar.

De afronding van deze opleiding geeft je een internationaal erkend certificaat, tot Certified Theraplay® Practitioner. Om die reden zijn er ook twee beoordelingsmomenten van jouw werk door Amerikaanse supervisors van The Theraplay®Institute.

Accreditatie voor de gehele opleiding zal worden aangevraagd bij NIP/NVO, NVRG en FVB. Voor het eerste lesblok is deze accreditatie al verleend.

Voor deelnemers die in 2022 of 2023 Level 2 hebben gevolgd, kunnen vrijstelling aanvragen voor de eerste 3 lessdagen. (zie verderop).

Voorwaarden voor inschrijving:

 • Opleiding tot Theraplay Coach hebben afgerond.
 • Lid zijn van éen van de volgende beroepsverenigingen: NVO, NIP, NVRG, FVB en/of geregistreerd in het BIG-register als GZ-psycholoog of SKJ Master Psycholoog/Orthopedagoog.
 • In je eigen werkomgeving heb je voldoende gelegenheid om werkervaring op te doen (minimaal 5 cliënten gedurende de 1,5 jaar).

INHOUD 

 • Supervisie is een belangrijk deel van de opleiding.  Je doet ervaring op in je eigen werkomgeving en  je brengt je casuïstiek in tijdens de supervisie.  Je krijgt individuele supervisie en supervisie in een vast groepje. Tijdens de opleiding doe je ervaring op met 5 of meer verschillende gezinnen, je doet tenminste 80 sessies.  Je houdt de sessies bij in een logboek, net zoals in de opleiding tot Theraplay Coach. Van deze 80 sessies breng je minimaal 13 sessies in voor supervisie of beoordeling, op verschillende moment in de opleiding:
  • 1 sessie tijdens de eerste 3 opleidingsdagen of bij de aanvraag voor vrijstelling.
  • 2 sessies in de groepssupervisies,
  • 8 sessies in individuele supervisie.
  • 2 sessies bij de Amerikaanse beoordelingsmomenten (Midterm en Final Exam).
 • De opleidingsdagen zijn verdeeld over een blok van 3 dagen en een blok van 2 dagen. Dit zijn een ‘masterclasses’ waarbij er telkens een relevant onderwerp wordt besproken en waarbij deelnemers actief zijn door hun casuspresentaties. Onderwerpen zijn o.a. omgaan met intergenerationele problematiek; Weerstand tegen de behandeling, zowel in de sessies als in het algemeen; MIM-analyse met een scoringssysteem; Specifieke doelgroepen zoals kinderen met ASS, kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen van ouders met een verstandelijke beperking e.d.;  Theraplay en/of traumabehandeling; wisselwerking tussen hechtingsproblematiek en trauma.

DATA:  je start in overleg met individuele supervisie, nadat je je opleiding tot Theraplay Coach hebt afgerond. Op dit moment zijn opleidingsblokken vastgelegd voor oktober 2024 en mei 2025 in Heiloo. Bij voldoende belangstelling bieden we ook de mogelijkheid om het eerste lesblok in de Algarve te volgen (zoals bij de 1 jarige opleiding). Voor de online groepssupervisie wordt telkens een groepje gevormd van ca 6 personen, de data worden in onderling overleg vastgelegd.

1-2-3 oktober 2024 Lesblok 1: 3 opleidingsdagen in Heiloo

22- 23 mei 2025 Lesblok 2: 2 opleidingsdagen in Heiloo

KOSTEN

De kosten voor de opleiding kun je in termijnen betalen of in 1 keer.

Volg je zowel de supervisie als beide lesdagen dan kan dat als volgt:

 • € 400 na inschrijving
 • € 1100 voor het eerste lesblok (voor 20 september 2024)
 • € 1100 voor het midterm exam (kan variëren)
 • € 1100 voor het tweede lesblok (voor 12 mei 2025)

Indien je in een keer betaalt, krijg je € 50 korting (= € 3650,- i.p.v. € 3700,-)

VRIJSTELLING

Als je in 2022 of in 2023 Level 2 Theraplay & MIM training hebt gevolgd kun je vrijstelling aanvragen voor het eerste lesblok.  Aan de hand van een casusbeschrijving en inbreng van beelden van een recente casus, overleg je met je supervisor  of jouw basiskennis voldoende up to date is voor de vrijstelling.

 • € 150,- bij inschrijving, voor de beoordeling van een recente ouder-kind-speelsessie.
 • € 1000,-  als je verder gaat met supervisie,  zonder de lesdagen
 • € 350,- voor het Midterm Exam.
 • € 1000,- voor het tweede lesblok (voor 12 mei 2025)

Indien je in een keer betaalt, krijg je € 50 korting (= € 2450,- i.p.v. € 2500,-)

Besluit je om ook het eerste lesblok (okt 24)  te volgen,  terwijl je Level 2 al gevolgd hebt, dan betaal je € 800,- (korting van € 400, omdat je de royalties aan het Amerikaanse Institute al hebt betaald.

VRAGEN?

Heb je nog vragen, neem gerust contact op via info@theraplay.nl