Theraplay

Theraplay: behandeling voor kind èn ouder

Theraplay heeft als doel het contact tussen ouder en kind te verbeteren. We weten uit ervaring en uit wetenschappelijk onderzoek dat het versterken van de band tussen ouder en kind helpt om het gedrag van het kind te verbeteren. Het zorgt ervoor dat het kind socialer wordt en beter  met zijn emoties kan omgaan.

 • Heeft u het gevoel dat u bent vastgelopen met uw kind?
 • Dat u samen in een negatieve dynamiek terecht bent gekomen?
 • Wilt u graag werken aan een andere manier van omgaan met elkaar binnen uw gezin?

Dan kan Theraplay iets voor uw gezin zijn!

In onze ouder-kind-speelsessies begeleidt de Theraplay Practitioner ouder en kind door speelse, grappige, verzorgende en uitdagende activiteiten.  Deze activiteiten zijn altijd interactief. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ervaart u als ouder hoe u het gedrag kunt reguleren en hoe uw kind uw liefde kan ontvangen en accepteren. Dit helpt een kind om zich veilig te voelen. Het kind voelt zich verzorgd, in contact met de ouder en de moeite waard.

Theraplay kan vanaf de babyleeftijd tot in de puberteit worden ingezet, in individuele trajecten maar ook in groepen.

Waarin verschilt Theraplay® van andere vormen van kindertherapie? 

 • Ouders of verzorgers doen mee in de behandeling.
 • Er wordt veel gespeeld en het is leuk.
 • Het is een ‘doe-therapie’; geen ‘praat-therapie’.
 • Het richt zich op het ‘hier en nu’ niet op de nare dingen die mogelijk in het verleden zijn gebeurd.
 • Het is voor alle leeftijden geschikt: zowel peuters als pubers hebben er baat bij, maar ook de ouders gaan zich prettiger voelen.
 • Het is geschikt voor hele jonge en (nog) niet sprekende kinderen en voor kinderen met een achterstand in de ontwikkeling, omdat taal en verbeeldend spel niet nodig zijn voor de werking van de therapie.
 • De spelletjes worden aangepast aan de emotionele behoefte en het ontwikkelingsniveau van het kind.
 • De behandeling kan kortdurend zijn omdat de ouder de spelactiviteiten eenvoudig kan overnemen en toepassen in de dagelijkse thuissituatie. Er wordt meestal al na enkele sessies resultaat ervaren.
 • Het is geschikt voor kinderen met hun biologische ouders, maar ook met pleeg- of adoptie ouders of een andere belangrijke verzorger.

Redenen om een Theraplay-behandeltraject te starten:

Theraplay wordt succesvol ingezet om kinderen te helpen met een grote variëteit aan problemen:

 • Boosheid, agressie of storend gedrag (acting-out gedrag).
 • Opstandig of controlerend gedrag.
 • Verlegen, teruggetrokken, aanhankelijk of claimend gedrag.
 • Hechtingsproblemen of gevoel van onveiligheid als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en).
 • Een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing.
 • Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADD/ADHD).
 • Gedragsproblemen op school of met leeftijdsgenoten.

Theraplay is gebaseerd op de hechtingstheorie. Dit is het inmiddels breed geaccepteerde idee dat de ouder-kind relatie aan de basis ligt van een gezonde ontwikkeling.