Hechtingsgerichte gezinsbehandeling (DDP)

Naast Theraplay, gebruik ik hechtingsgerichte gezinstherapie, gebaseerd om de Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP/AFFT) van Dan Hughes.

De gesprekken die met DDP gevoerd worden met ouder en kind sluiten heel goed aan bij de Theraplay aanpak.

Ik zet DDP in, als  Theraplay alleen niet voldoende is, of als het kind al wat ouder is. Ook bij  pleeg- of adoptiekinderen, is het soms echt nodig om uitleg te geven over de impact van de hechtingsproblemen en de trauma’s op de relatie met de huidige ouders/ verzorgers.  De combinatie van DDP en Theraplay werkt dan heel goed.

Anders dan bij Theraplay wordt bij DDP wel veel gepraat en worden juist de dingen besproken die niet goed verlopen. Net als bij Theraplay, zijn zowel ouder als kind betrokken bij de behandeling.  De therapeut gaat samen met ouder en kind op zoek naar de onderliggende patronen en gedachten, die maken dat er binnen het gezin conflicten ontstaan…

Indien u belangstelling heeft, kunt u vrijblijvend contact opnemen.