Opleidingen

Theraplay kan op veel manieren en op verschillende niveaus van intensiteit worden ingezet.  Als je Theraplay ècht als interventie wilt toepassen, is een uitgebreide opleiding nodig, waarbij je na de trainingsdagen ook praktische ervaring moet opdoen en supervisie moet volgen.

De Theraplay Academie werkt volgens de richtlijnen van het Amerikaanse Theraplay®Institute en biedt 2 niveaus van opleiding aan, waarbij de vooropleiding van de hulpverlener leidend is voor de intensiteit en de doelen van de interventie.

In de Level 1 Theraplay en MIM training, maak je in 5 dagen kennis met de Theraplay methode en de basisvaardigheden die je nodig hebt om Theraplay toe te passen. In het ‘Practicum’ dat volgt op deze basistraining ga je het geleerde toepassen in de praktijk , onder begeleiding van een gecertificeerde Theraplay Supervisor. Je dient dan dus in je eigen werksituatie de mogelijkheid te hebben om met gezinnen te werken waarin je gaat werken aan het verbeteren van hun onderlinge relatie. Afhankelijk van jouw vooropleiding en de manier waarop je Theraplay wilt gaan inzetten kun je Theraplay®Coach worden of Theraplay®Practitioner.

Een Theraplay Coach biedt ondersteuning aan het gezin door ouder en kind op een speelse manier te begeleiden, met als doel hun onderlinge band te versterken. Door het positieve contact en het plezier dat zij met elkaar ervaren in de sessies, komen ze dichter bij elkaar: zowel fysiek als emotioneel.  Werk je als Jeugdhulpverlener (SKJ geregistreerd) met gezinnen, dan kun je Theraplay coaching inzetten in jouw contacten met ouder en kind. Als Theraplay®Coach werk je bij voorkeur samen met een Theraplay Practitioner, die samen met jou het begeleidingsplan opstelt.

Een Theraplay Practitioner biedt een therapeutische interventie aan het gezin, met als doel de onderlinge band te versterken, de sensitiviteit van de ouder (t.o.v. het kind) te vergroten en het vertrouwen van het kind in zichzelf en de volwassene te herstellen of te vergroten. Je hebt als achtergrond een universitaire Master opleiding (psychologie, orthopedagogiek) of je bent geregistreerd vaktherapeut (FVB geregistreerd) of systeemtherapeut (NVRG geregistreerd). Binnen jouw functie kun je Theraplay behandelingen aanbieden.

De Theraplay Coach wordt over het algemeen ingeschakeld bij milde(re) ouder-kind problematiek, terwijl een Theraplay Practitioner ook bij meer complexe problematiek aan de slag gaat om de ouder-kind relatie te verbeteren. Van zowel een Theraplay Coach als een Theraplay Practitioner wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden verrichten binnen hun eigen werkveld en beroepsethiek.

Om Practitioner te worden doorloop je eerst het opleidingstraject tot Coach, waarna een verdieping volgt door middel van trainingsdagen (Level 2) en een  vervolgsupervisietraject.

Nadat je gecertificeerd bent als Theraplay Coach, krijg je een licentie voor 1 jaar, daarna kun je je licentie jaarlijks verlengen door deel te nemen aan de terugkomdag en/of een casus aan te bieden voor supervisie. De kosten hiervan zijn jaarlijks € 50,- . Meer informatie hierover ontvang je als je gecertificeerd bent of kun je aanvragen via admin@theraplay.nl

Voor meer informatie kijk je op de pagina van Theraplay Coach  of Theraplay Practitioner

Nadat je de Level 1 Theraplay & MIM basistraining hebt gevolgd,  kun je inschrijven voor het supervisie (het ‘Foundational Practicum)  via dit formulier.

He je nog vragen, mail info@theraplay.nl