Opleidingen

Theraplay kan op veel manieren worden ingezet.  Als je Theraplay als therapeutische  interventie wilt inzetten, is een uitgebreide opleiding nodig. Hieronder vind je alle informatie over onze opleidingen.

Therapeuten

Een Theraplay Practitioner heeft naast zijn eigen vaktherapeutische of universitaire opleiding en werkervaring een meerjarig opleidingstraject doorlopen waarbij theorie en het opdoen praktijkervaring met begeleiding van een gecertificeerde trainer/supervisor gecombineerd worden.

De Theraplay Coach is een jeugdhulpverlener (minimaal HBO-niveau) die vooral de kortdurende behandelingen met mildere problematiek uitvoert.  Een Theraplay Coach werkt bij voorkeur in een team waar ook een Theraplay Practitioner werkzaam is voor intercollegiaal overleg.

Theraplay opleidingen

De opleidingen tot Theraplay Coach en Theraplay Practitioner bestaan uit opleidingsdagen, het opdoen van praktijkervaring, groepssupervisie en individuele supervisie.

Waarom Theraplay? 

Theraplay® is een speelse methode waarbij kinderen en hun ouders samen in behandeling zijn. De ouder-kind-speelsessies zijn leuk, fysiek, persoonlijk en interactief. Ze bootsen de natuurlijke, gezonde interactie na tussen ouders en jonge kinderen. Naast de sessies waarbij ouder en kind beide aanwezig zijn, is er veel aandacht voor de begeleiding van ouders.

Theraplay werd ontwikkeld in 1967 door Ann Jernberg en Phyllis Booth,  oprichters van de The Theraplay®Institute in Chicago en wordt sinds 2011 ook in Nederland aangeboden. De Theraplay Academie vertegenwoordigt sinds 2016 in Nederland het Amerikaanse Instituut. Training en supervisie voor jeugdhulpverleners wordt in eigen beheer en in samenwerking met de Rino Groep verzorgd.

Elementen van de Theraplay methode worden gebruikt in therapieën, in kinderopvang en onderwijsinstellingen in meer dan 40 landen over de hele wereld. De methode kent een aanpassing voor het gebruik in groepen.

Bij Theraplay ligt de focus op het veranderen van de patronen in de gezinsinteractie, die vaak medeoorzaak zijn van gedragsproblemen bij kinderen.

Ouders en jeugdhulpverleners melden dat na een Theraplay behandeling de band tussen ouder en kind is versterkt, het gedrag van het kind is verbeterd en de ouder meer begrip heeft voor het gedrag van het kind.

Theraplay wordt al jaren met succes toegepast bij een breed scala aan problemen bij kinderen, waaronder teruggetrokken of depressief gedrag, overactief-agressief gedrag, driftbuien, fobieën, moeite met socialiseren en vrienden maken. Dit kunnen problemen zijn als gevolg van complexe trauma’s, ontwikkelingsachterstanden of -stoornissen en/of uithuisplaatsingen (pleegzorg of adoptie). Deze problemen beïnvloeden de ouder-kind interactie.

*Met ‘ouders’ bedoelen we de primaire verzorgers van het kind. Dit kunnen biologische ouders zijn, maar ook adoptie-, pleeg- of gezinshuisouders.

Theraplay behandelingen

Een Theraplaybehandeling kan kortdurend zijn (10-12 sessies) wanneer de zich voordoende problemen mild zijn, de behandeling doelgericht ingezet kan worden en de ouders de Theraplay-benadering snel kunnen integreren in hun omgang met het kind buiten de sessies om.

Theraplaybehandelingen kunnen ook langer duren (6 maanden – 2 of 3 jaar) wanneer de problemen complexer zijn, zoals bij een significante traumageschiedenis en/of hechtingsproblemen of wanneer ouders meer ondersteuning nodig hebben om de Theraplay-aanpak succesvol te implementeren in hun dagelijks leven met hun kind. In deze situaties zijn de behandeldoelen breder gedefinieerd.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot Theraplay Coach

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot Theraplay Practitioner

He je nog vragen, mail gerust naar  info@theraplay.nl