Theraplay is een speelse, therapeutische behandelmethode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te versterken en waarin kind en ouder samen deelnemen aan de behandeling.

De Theraplay Academie biedt:

De opleiding om gecertificeerd te worden als Theraplay®Coach of Theraplay®Practitioner. Deze opleidingen zijn bedoeld voor HBO en universitair geschoolde hulpverleners: psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, systeemtherapeuten psychomotore therapeuten en andere vaktherapeuten. Ook ambulante gezins- of pleegzorgbegeleiders kunnen zich scholen om Theraplay Coach te worden.

Voor Nederland verzorgen wij, in samenwerking met de Rino Groep, het volledige programma zoals voorgeschreven door The Theraplay® Institute in Amerika.

We geven de trainingen die bij de Rino Groep in Utrecht worden gehouden, maar hebben ook trainingslocatie in de Algarve, waar we je met open armen ontvangen voor trainingen, supervisie en groepsbijeenkomsten.