Opleiding tot Theraplay Coach, deel 2

FOUNDATIONAL PRACTICUM / Deel 2 van de opleiding tot Theraplay Coach:

Zelf aan de slag met elementen van Theraplay in je werk. 

Het Foundational Practicum is een combinatie van ’themadagen’, groepsbijeenkomsten en individuele supervisie waarin je casuïstiek inbrengt en het werk van andere Practicum deelnemers ziet.

Voorwaarde om mee te kunnen doen aan het Foundational Practicum is dat je de Level 1 Theraplay & MIM training hebt afgerond en je in staat bent in de komende maanden met tenminste twee cliënten (minimaal 40 sessies) in je eigen werkomgeving een Theraplay behandeling te starten onder supervisie. Het is de bedoeling dat je het Foundational Practicum in 1 jaar afrondt.

 Je kunt het Foundational Practicum  opsplitsen in 3 delen:

Stap 1: de start. 

In deze periode maak je afspraken voor je eerste twee individuele supervisies en schrijf je je in voor een terugkomdag als toehoorder. De 1e supervisie vindt plaats nadat je een MIM hebt afgenomen, de 2e supervisie nadat je je eerste ouder-kind-speelsessie hebt gedaan. Zowel MIM als sessie moeten aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Indien dat niet het geval is, kan de supervisor je vragen om nogmaals een sessie of MIM aan te bieden voor supervisie alvorens je verder gaat met stap 2.

Stap 2:  zelf aan de slag

In deze periode doe je ervaring op in je eigen werkomgeving en kun je terugvallen op je supervisor voor vragen. Je schrijft je in voor 2 terugkomdagen waarin je een sessie of MIM van één van  je cliënten bespreekt. Daarnaast maak je afspraken voor nog eens 2 individuele supervisies. Voor de meeste deelnemers is dit voldoende om het basisniveau onder de knie te krijgen.

Aan het eind van stap 2 heb je minimaal 40 Theraplay-sessies gedaan, waarvan tenminste 6 onder supervisie of als inbreng tijdens een terugkomdag. Indien je meer supervisie wilt of nodig hebt, betaal je hier apart voor.

Naast je eerste MIM en eerste sessie uit stap 1 breng je in ieder geval nog 1 ouder-kind speelsessie in en 1 sessie sessie met alleen de ouders (een terugkoppeling van de MIM, een ouder-oefen-sessie of een oudergesprek aan een serie speelsessies). Welke sessies je inbrengt bepaal je zelf, en de overige twee sessies kies je ook zelf, in overleg met je supervisor.

Stap 3: afronding basisniveau (circa 1 jaar na de start)

In een afrondend fase gesprek met je supervisor, reflecteert je op je leerproces. Je vult het ‘zelfbeoordelingsformulier’ in en vult het afvinkformulier in, waarin je zowel je 40 sessies als je  supervisies hebt genoteerd. Samen met je supervisor kijk je of je aan alle voorwaarden voor het Foundational Practicum hebt voldaan en bespreken jullie het beoordelingsformulier, dat ook door de supervisor is ingevuld.

Je stuurt deze gegevens door naar de Theraplay Academie, die vervolgens de gegevens doorgeeft aan het Amerikaanse Instituut en dan ontvangen je  het certificaat, waarop staat vermeld dat je het  Foundational Practicum hebt afgerond.

       Als je verder gaat met de opleiding tot Theraplay Practitioner, schrijf je je daarvoor in en ook  voor de Level 2 training.  Ga je niet verder, dan ontvang je je licentie voor Theraplay Coach van De Theraplay Academie.

 Je krijgt deze  licentie voor het lopende kalender jaar, daarna kun je je licentie jaarlijks verlengen door deel te nemen aan een terugkomdag of een casus aan te bieden voor supervisie. (meer  info over lidmaatschap na certificering, zie  certificeringsprogramma’s))

Kosten

De kosten voor dit blok zijn € 1150,-.  Hierbij zijn inbegrepen:

  • 4 x 1 uur individuele supervisie*
  • 2 x goepssupervisie  (inbreng tijdens  een terugkomdag)
  • 3 x deelname aan de terugkomdagen**
  • lidmaatschap van Theraplay in Nederland en daarmee  ‘member The Theraplay Institute’ in Amerika voor 1 jaar
  • mondelinge evaluatie/eindgesprek met je supervisor
  • certificaat en registratie als “Foundational Theraplay Practicum” bij het Amerikaanse Theraplay Institute.
  • Licentie Theraplay Coach voor het jaar na de afronding (zie verder onder Theraplay Coach) OF toelating tot het Intermediate Practicum, voor de opleiding tot Practitioner (zie verder onder Theraplay Practitioner)

* deelnemers die de basisvoorwaarden niet behalen binnen deze supervisie-uren kunnen in overleg met hun supervisor extra supervisie krijgen. Zij betalen hierover € 90,- per uur, rechtstreeks aan de supervisor.

** extra deelnemen aan een terugkomdag als toehoorder:  € 45,  extra deelnemen als inbrenger: 135,-

Inschrijven

Om in te schrijven, gebruik je het online inschrijfformulier en stuur  je je C.V., een kopie van je meest relevante opleiding en de toestemming van je werkgever voor de supervisie (en dus het delen van de beelden) mee.

Heb je een eigen praktijk, stuur dan een kopie van je polis van je bedrijfs/beroeps-aansprakelijkheidsverzekering op (in plaats van het toestemmingsformulier van je werkgever)

Heb je nog vragen, neem dan contact op met info@theraplay.nl

Benodigde formulieren voor inschrijving: